Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alla elever ska få hjälp med läxläsningen, skriver insändarskribenterna. Bild: Kent Eng
Alla elever ska få hjälp med läxläsningen, skriver insändarskribenterna. Bild: Kent Eng

Alla elever måste få hjälp med läxläsningen

Vissa elever tar de nationella proven med en klackspark, andra får en klump i magen. Det är därför av vikt att läxan får en större betydelse, då den bidrar till ökad kunskap men även tydliggör ojämlika hemförhållanden, menar insändarskribenterna.

Förra året beslutade Skolverket att ställa in de nationella proven under våren 2021. Anledningen var den nuvarande pandemin och förändrande förutsättningar som den medförde i skolan.

De nationella proven för årskurs 3 var ett undantag, men trots det genomför just nu flera skol- och gymnasielever i stället bedömningsstöd, vilket vi från S ser som något positivt. Det möjliggör i alla fall en lokal förutsättning för rättvisa betyg.

Vi anser att nationella prov ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning. Det finns dock nackdelar med de nationella proven och det är att lärare måste ägna för mycket tid åt att administrera och rätta dem.

Vi har påbörjat resan att digitalisera de nationella proven, men arbetet måste påskyndas. Dessutom måste proven ständigt utvärderas, så att vi kan – som i fallet på gymnasiet – ta bort de mest kritiserade nationella proven.

Vissa elever tar de nationella proven med en klackspark, andra får en klump i magen. Anledningen till att en elev ”misslyckas” med de nationella proven kan vara flera – det finns en utbredd, främst hos killar, anti-pluggkultur som oroar, avsaknad av resurser och dåligt stöd hemifrån.

Det är därför av vikt att läxan får en större betydelse, då den bidrar till ökad kunskap men även tydliggör ojämlika hemförhållanden. Det finns forskning som visar att antalet böcker i bokhyllan i hemmet kan avgöra barnets livschanser i livet. Det är för oss socialdemokrater oacceptabelt.

Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation. Alliansen införde läx-RUT, som enbart resulterade i att resursstarka familjer kunde köpa skattesubventionerade läxhjälpstjänster. Det tog vi bort och satsade närmare 400 miljoner/år i läxhjälpsstöd i grund- och gymnasieskolan, så att elever kan få hjälp med läxorna efter skoldagen.

Vi har dessutom en vilja att införa en läxhjälpsgaranti för alla elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan och som innefattar att eleverna garanteras minst två timmars läxhjälp i veckan.

Socialdemokraterna Tjörn