Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att hålla nere fackling och sotande fackling till ett absolut minimum är ett intresse vi delar med tillsynsmyndigheter och med samhället i stort, skriver insändarskribenterna.
Att hålla nere fackling och sotande fackling till ett absolut minimum är ett intresse vi delar med tillsynsmyndigheter och med samhället i stort, skriver insändarskribenterna.

Borealis tar ansvar för säkerheten

Borealis följer EU-direktiv som säger att vi alltid ska ha bästa tillgängliga tekniska lösning i vår verksamhet, med hänsyn tagen till säkerhet och miljö. Facklingen är reglerad i vårt miljötillstånd och är inte lagstridig, utan är en del av de krav vi har för att skapa en säker verksamhet, skriver Gauthier Hanquet och Maria Bildtmark med anledning av tidigare framförd kritik.

Svar på insändaren Sotande fackling har ingenting att göra med säkerheten.

Borealis tar stort ansvar för säkerheten i vår verksamhet. Vi följer de lagkrav vi är ålagda bland annat via våra miljötillstånd och arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra säkerheten och minska anläggningens miljöavtryck.

Vår verksamhet påverkar omgivningen och vi har full förståelse och respekt för att det finns en efterfrågan på information om hur vi arbetar med säkerhet och miljö.

Facklingen är en del av vårt säkerhetssystem och används för att förhindra att ämnen vi hanterar i vår process kommer ut i miljön. Facklingen är reglerad i vårt miljötillstånd och är inte lagstridig, utan är en del av de krav vi har för att skapa en säker verksamhet. Vi har inte överskridit eller brutit mot de krav som finns uppställda i vårt miljötillstånd. Att hålla nere fackling och sotande fackling till ett absolut minimum är ett intresse vi delar med tillsynsmyndigheter och med samhället i stort.

Då även yttre faktorer som exempelvis strömbortfall påverkar vår produktion, måste vi ha ett säkerhetssystem som gör att vi kan ta ner verksamheten på ett säkert sätt tills problemet är löst. Till detta behövs fackelsystemet.

Varje driftstörning som innebär fackling rapporteras omgående till länsstyrelsen och mellan oss och vår tillsynsmyndighet finns ingen sekretess. Vi sprider inte osanning och vi undanhåller inte information kring vårt miljö- och säkerhetsarbete.

Den tekniska kompetensen hos våra 950 medarbetare i Stenungsund är mycket hög och vårt nätverk kring teknik och teknologiutveckling sträcker sig över hela världen. Vi följer EU-direktiv som säger att vi alltid ska ha bästa tillgängliga tekniska lösning i vår verksamhet, med hänsyn tagen till säkerhet och miljö. Vi granskas varje år efter dessa kriterier.

Gauthier Hanquet

Location Leader för Borealis i Stenungsund

Maria Bildtmark

Regional Communications, Stenungsund