Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det hedersrelaterade våldet måste tas på allvar

Det är på tiden att Tjörns kommun får en ordentlig handlingsplan för att kunna börja ett strategiskt och långsiktigt arbete mot hedersförtrycket, skriver insändarskribenten.

I dag lever uppemot 240 000 unga i Sverige under hedersförtryck. Det finns dessutom ett stort mörkertal.

Regeringen har gjort flera insatser för att motverka det hedersrelaterade förtrycket och de består i två delar – en straffdel som går ut på att straffa och försvåra för de som utsätter andra samt en kompetensutvecklingsdel i ämnet.

För att få ett kraftigt genomslag och verkligen kunna motverka dessa krafter måste alla dra sitt strå till stacken. Tjörns kommun saknar tyvärr i dag en trovärdig plan för att kunna upptäcka och motverka hedersnormer inom de kommunala verksamheterna, i skolans värld och på fritiden.

Det är på tiden att Tjörns kommun får en ordentlig handlingsplan för att kunna börja ett strategiskt och långsiktigt arbete mot hedersförtrycket. Vi måste även utbilda varje yrkesgrupp som kommer i kontakt med människor i vår kommun, men särskilt fokus på kompetensutveckling hos pedagoger, lärare och elevhälsan för att öka chanserna att upptäcka och motverka hederskulturen i förskola och skola.

Vi bör även kartlägga hur utbrett fenomenet i kommunen är. Vi får stöd för vår uppfattning av den nyligen släppta rapport från Jämställdsmyndigheten, som menar att det förebyggande arbetet måste utvecklas. Vi vet av tidigare erfarenheter att det förebyggande arbetet är otroligt viktigt för att upptäcka och motverka minsta tendens av intolerans, förtryck och odemokratiska tankegångar.

Det skall inte behöv gå för långt innan utsatta får hjälp.

Det är därför av vikt att vi börjar arbetet med att få på plats en handlingsplan, undersöker hur utbrett problematiken är och genast påbörjar breda utbildningsinsatser. Det är vi som samhälle som måste samlas för att kunna lösa denna uppgift därför måste kunskapen även öka hos ledare och tränare inom idrotten, hos föräldragrupper och allmänheten.

Vi måste ge de hedersutsatta, precis som icke hedersutsatta en framtidstro. En tro på att de är söner och döttrar av ett land som står vi deras sida och kämpar för deras frihet.

Socialdemokraterna Tjörn