Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Drömmar om fred

Låt oss påminna om att fred aldrig skapas av upprustning, hot och avskräckning. Fred skapas av utvecklat samarbete på alla områden, vilket skapar förtroende, öppenhet och ömsesidigt beroende, skriver Erni Friholt och Ola Friholt.

Replik till insändaren ”Det viktigaste är ett starkt försvar och militär alliansfrihet”.

Det är lätt att uppskatta önskan om militärpolitisk alliansfrihet, som uttalas av Socialdemokraterna på Tjörn. Den önskan tycks dock inte gå att uppfylla under trycket av fakta och av den svenska borgerlighetens strävan efter fullständig Natoanslutning.

En anslutning blir bara en slutlig formalitet, eftersom Sverige i alla praktiska avseenden redan samarbetar intensivt med Nato, som ger Sverige särställning via det s k guldkortet. Värdlandsavtalet från 2016 ger USA med flera Natoländer rätt att stationera militär personal och allt slags beväpning i Sverige i ett ett krisläge. En fråga om lägesbedömning.

Årligen genomför ett antal Natostater stora militärmanövrar i Sverige tillsammans med svensk militär. Rymdcentret i Kiruna laddar ner satellitdata över Ryssland, vilket är en nyckelfunktion i modern krigföring. Likaså sker radarspaning för Natos räkning från Lovön i Mälaren och Lerkil i Halland. Dessas kapacitet är nummer tre i världen…

Som vi alla vet deltog Sverige aktivt i Afghanistankriget från 2001 till idag och medverkade till att bomba Afrikas mest utvecklade stat Libyen tillbaka till medeltiden. USA och dess allierade har från 2001 fällt 326 000 250-kilosbomber över andra länder. Det är detta sällskap det till namnet alliansfria Sverige idag är en faktisk partner till.

Socialdemokraterna på Tjörn motiverar sitt ställningstagande för detta samarbete med påståendet att säkerhetsläget har försämrats. Detta har dock inte skett av sig självt, utan framkallas alltjämt vecka för vecka av Natos propaganda från bland annat Stratcom i Riga, som har Sverige som medlem. Försämringen sker genom de ständiga krigsövningarna med Nato på svenskt territorium, i luftrummet och i farvattnen. Dessa hotfulla övningar riktas uttryckligen mot Ryssland. När Ryssland svarar med egna militärmanövrer på sitt eget område anses detta numera vara ett hot mot Sverige. Tala om hyckleri!

Låt oss påminna om att fred aldrig skapas av upprustning, hot och avskräckning. Fred skapas av utvecklat samarbete på alla områden, vilket skapar förtroende, öppenhet och ömsesidigt beroende.

Vi påminner om att USA:s militärbudget nu är mycket nära 800 miljarder dollar, medan Rysslands militärbudget omfattar 60 miljarder dollar. Vem hotar vem?

All denna faktaexercis ter sig dock lite föråldrad när vi dagligen upplever klimatets snabba försämring med hundratals dödsoffer i centrala Europa och hela önationers utplåning i det plastfyllda Stilla Havet, som inte längre förtjänar det namnet. Sverige strävar vidare med fördubblade militärutgifter till 90 miljarder kronor 2025. När fördubblas miljöinsatserna och klimatutgifterna?

ERNI & OLA FRIHOLT

Fredsrörelsen på Orust