Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett starkt civilsamhälle ger demokratin styrka

Folkrörelser har en central roll i att visa på sociala problem och skapa gemensamma lösningar på problemen, enligt insändaren.

Vi i S har alltid bejakat förändring, utveckling och människors möjlighet att gemensamt skapa ett gott samhälle. Kraften till förändring uppstår när människor möts och får bryta argument och utveckla idéer. Fri och öppen dialog är helt avgörande, liksom frihet att organisera sig, frihet att yttra sig och frihet att vara medlem eller låta blir att vara det. Vårt samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering. Ett starkt och levande civilsamhälle ger demokratin styrka. Folkrörelser har en central roll i att visa på sociala problem och skapa gemensamma lösningar på problemen.

S vill stärka sammanhållningen och tilliten i samhället. Vi vill att alla ska kunna delta i det civila samhället. Kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller den egna plånbokens storlek ska inte avgöra möjligheten att samverka med andra. Därför har vi under mandatperioden ökat stödet till idrottsrörelsen med 258 miljoner, ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor och utvecklat Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) för att främja idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd. Vi behöver dock göra mer och därför att vi tagit fram Folkrörelsepolitiskt program som kommer utgöra en grund för att utveckla demokratin och den svenska modellen genom att:

• Skapa förutsättningar för att alla ska ha möjlighet att delta i idéburna organisationer, t.ex. genom ekonomiskt stöd så att medlemsavgifter kan hållas låga och tillgång till billiga möteslokaler.

• Ta tillvara den erfarenhet om diskriminering och hur den kan bekämpas som finns i civilsamhället i funkis -, ungdoms -, pensionärs - och hbtq-rörelsen.

• Stödja civilsamhällesorganisationers arbete med att motverka våldsbejakande extremism och hjälpa personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska grupper.

• Skapa förutsättningar för idéburen verksamhet inom offentligt finansierad välfärd.

Socialdemokraterna Tjörn