Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Första maj i jämställdhetens tecken

Nej, jämställdhetsarbetet är inte klart och feministerna får aldrig tystna, skriver Janette Olsson (S).

Är vi inte jämställda snart?

Nej! Ensamstående kvinnor med barn har lägst disponibel inkomst. Högst andel biståndshushåll finns bland ensamstående kvinnor med barn. Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor lägre lön. Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Cirka 72 procent av kvinnorna finns i kvinnodominerade yrken, ofta inom omsorgsjobb med deltid och delade turer. Kvinnor har sämre hälsa och är nästan dubbelt så ofta sjukskrivna. Kvinnor är oftare hemma med sjuka barn och tar största delen av föräldraledigheten.

15 procent av alla pensionärer är fattigpensionärer och föga förvånande är de flesta kvinnor.

17 fall av dödligt våld inträffade förra året där offer och förövare hade, eller hade haft, en parrelation . För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2020 var det vanligast (80 procent) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person.

Sverige tillhör ändå ett av världens mest jämställda länder och blickar man ut i världen så ser det naturligtvis ännu värre ut.

Mer än 700 miljoner kvinnor som lever världen över i dag har ingått äktenskap som barn. Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade.

Det omfattande våldet mot kvinnor och flickor är ett extremt utslag av bristande jämställdhet. Kvinnor äger en bråkdel av världens ekonomiska tillgångar och blir offer för trafficking och sexhandel. Många kvinnor har inte ens något bankkonto eller kan ärva mark eller tillgångar, saknar skolgång eller tillgång till hälso- och sjukvård.

Samtidigt vet vi att när jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. När man satsar på kvinnorna så gynnas hela familjen och landet!

Vi kräver att flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv och att påverka samhället.

Nej, jämställdhetsarbetet är inte klart och feministerna får aldrig tystna!

Janette Olsson, S-kvinnor