Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: L-G Johansson
Bild: L-G Johansson

Fler träd och buskar till Tjörn, tack

Det verkar vara en trend att minska vegetationen i gatumiljön, skriver insändarskribenten.

”Vegetation är en elementär del i en framgångsrik tätortsutveckling. Tätortens klimat och miljö får positiva effekter av vegetation. Exempel på det är att vegetation renar luften, ökar den biologiska mångfalden, dämpar vind och tar hand om dagvatten genom att förbättra vattenbalansen samt minska avrinningen.”

Det saknas träd och buskar på gator och allmänna platser i tätorterna på Tjörn, där jag bor. Många grönytor har ersatts av kullersten i cement eller asfalt och betongplattor. Det verkar vara en trend att minska vegetationen i gatumiljön.

Vi måste berika våra gator och allmänna platser i tätorterna på Tjörn. Vi gör detta för att skapa en attraktiv, urban miljö. Alla mår bättre av mera träd och annan vegetation. Det gäller för såväl människor som djur. Det saknas fåglar och bin, åtminstone här i Skärhamn, där jag bor. Mångfalden av fåglar, bin och andra insekter måste öka.

Kullersten är en ändlig resurs från istidens grusåsar och bör ej slösas bort som ersättning för levande vegetation.

Vad jag kan förstå, så har ingen förvaltning ett övergripande ansvar för budgetering, planering och plantering av träd och vegetation på gator och allmänna platser på Tjörn. Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en inventering och en plan över hur och var vi ska skapa miljöer med fler träd och annan vegetation.

Plantamera i tätorterna på Tjörn!

Carl Bloom

Miljöpartist och pensionär