Jag diskuterar gärna –men i en respektfull ton

Jag kan se mig i spegeln och vara lugn i själen med att min argumentation handlar om vad jag tror behövs för att Tjörn ska få landets bästa skola med de bästa eleverna, skriver signaturen Mormor på Tjörn.

Replik på insändaren Inte sosse i själen – men i spegeln.

Att inte bemöta mina sakliga argument på något sätt utan bara försöka ge mig ett öknamn uppfattar jag inte som annat än ett dåligt aprilskämt. Jag diskuterar gärna sakfrågan men då skall det vara i en respektfull ton!

Som ni så riktigt uppfattar delas mina åsikter om Tjörns skolstruktur av fler än mig, några politiskt aktiva i flera olika partier, andra är vanliga invånare, inte bara föräldrar. Målet är en bra skola med balanserad ekonomi där så mycket resurser som bara är möjligt går till eleverna, inte till byggnader eller röstfiske.

Jag kan se mig i spegeln och vara lugn i själen med att min argumentation handlar om vad jag tror behövs för att Tjörn ska få landets bästa skola med de bästa eleverna. Och grunden till det är F-3 och 7-9 skolor. Då kan vi både uppfylla läroplanens mål, få goda arbetsvillkor för lärarna (som får möjlighet att använda hela sin kompetens), effektiva lokaler och trygga elever som klarar målen.

Mormor på Tjörn