Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunen missar miljömålen i parkeringsfrågan

Tjörn är fantastiskt! Här finns både natur och kultur, och öns blandning lockar många besökare. Men ibland kolliderar intressena, som när det blivit strid om parkeringsplatserna vid publikmagneten i Pilane, skriver insändarskribenten.

För allas bästa borde man söka konstruktiva förslag på lösningar som möjliggör besök, men som också tar hänsyn till närboende och miljö- och klimatutmaningarna.

Tjörns Naturskyddsförening anser att det är möjligt att lösa problemen på ett annat sätt än vad som beslutats, dvs två stora parkeringsplatser på jordbruksmark, med mer trafik över ön, störningar av närboende och koldioxidutsläpp. Man kan t ex ha en elbusslinje som sommartid kör en runda med täta förbindelser mellan de befintliga större parkeringsplatserna och fjärrbussarnas hållplatser med stopp vid fina besöksmål – Pilane är bara ett av många.

Besökare skulle kunna informeras om kollektivtransporter, aktiviteter, evenemang, miljö, koldioxidsparande mm. Det finns fina möjligheter att cykla och man kan ordna cykeluthyrning, utflyktsarrangemang osv. Kommunen har möjligheter att initiera verksamheter och stötta entreprenörer. Men det förutsätter att valda politiker och anställda tjänstepersoner tänker ut ur sina stuprör.

Pilane-parkeringarna är bara ett litet exempel där kommunens politiker missar miljömålen och möjligheter att positivt och kreativt lösa gemensamma problem. För när det gäller miljön och klimatet står vi inför en jätteutmaning. Vi kan inte fortsätta som nu. Lösningar behöver samarbete och nya positiva idéer. Kommunen är den aktör som skulle kunna samordna och initiera mycket. Men kommunens politiker förvaltar inte sitt ansvar på ett bra sätt.

Vi behöver inte en medialt splittrande debatt. Vår framtid behöver att vi ser den sammansatta verkligheten med dess mångahanda problem och möjligheter. Ön kan brukas utan att förbrukas, ”regenereras” och skötas på ett hänsynsfullt sätt med allas bästa för ögonen.

Så låt oss göra arbetet med kommunens översiktsplan till ett realistiskt och kreativt arbete, där vi lär oss om risker och möjligheter, så vi får en konkret plan som kan leda till verklig omställning. Vi kan förändra det lokala energisystemet, näringslivets och markanvändningens miljöpåverkan och möjliggöra ett långsiktigt bra liv för Tjörnborna. Något som kommer ge fantastiska natur- och kulturupplevelser för barnbarnen.

För Tjörns Naturskyddsförenings styrelse

Sverker Molander, ordförande