Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Med hopp om en ljusare framtid i skolan

Det är av största vikt att vi kan behålla de lärare vi har idag och attrahera nya att komma till oss, skriver Stefan Nilsson.

Det är allvar nu. Efter ett år präglat av coronapandemin, är lärarna och skolledarna frustrerade och slutkörda. När andra yrkesgrupper kunnat jobba hemifrån har flertalet av lärarna fortsatt jobba på plats då det inte möjligt att utföra arbete med barn och elever på distans i många av våra verksamheter inom sektor utbildning. Möjligheten att hålla avstånd är i praktiken svårt när man arbetar med människor och möjligheten att få tillgång till skyddsutrustning har dragit ut på tiden och har lett till frustration hos många av våra medlemmar.

Vi har tagit ett enormt ansvar, stått upp för barnen och eleverna, och fortsätter göra det.

Pandemin kan vi inte göra så mycket åt, men en vetskap om goda förutsättningar för arbetet kan skapa en framtidstro och ett hopp om en ljusare jobbframtid för våra lärare och skolledare.

Balansen mellan uppdrag och förutsättningar har högsta prioritet.

Arbetsmiljön, möjligheten till planering och uppföljning samt möjligheten till utveckling måste säkras på varje arbetsplats.

Stenungsund behöver fler som vill, kan och får utvecklas som lärare. Lärare och skolledare med rätt förutsättningar är garanten för en bättre skola i vår kommun.

Lärarförbundet yrkar:

Att det görs fortsatta satsningar så att Stenungsund upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att det finns bra förutsättningar med en god arbetsmiljö och bra villkor på arbetsplatsen. Det är av största vikt att vi kan behålla de lärare vi har idag och attrahera nya att komma till oss.

Barngruppernas storlek i förskolan ligger långt över Skolverkets riktlinjer och har gjort så ända sedan de infördes, vilket inte alls är tillfredsställande, varken för barn, föräldrar eller personal. Kort sagt, vår uppmaning är att Stenungsunds kommun ska följa riktlinjerna!

Tillgång till fasta vikarier på skolorna är en annan åtgärd som kan minska arbetsbördan och stressen och därigenom öka kvaliteten.

Stefan Nilsson

Ordförande Lärarförbundet Stenungsund