Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ren optimism om Svanesundsbro

Det är okej att vara optimist, men det är inte okej att fara med osanning, menar insändarskribenten.

Nyligen kunde vi läsa i en artikel om hur nära ett förverkligandet av Svanesundsbron är, men det är kanske inte riktigt så enkelt som Anders Arnell (M) påstår.

Då han påstår att man kan påbörja bygget direkt efter att åtgärdsvalsstudien presenterats om cirka 1,5 år, är han ute på väldigt djupt vatten. Han om någon borde veta att alla byggen styrs av formella regelverk, i detta fall väglagen.

Åtgärdsvalsstudien är endast en redovisning av vilka möjligheter som finns att realisera vägbygget och därefter följer en lång planeringsprocess med en mängd samråd etc. Då arbetsplanen väl är framtagen skall den prövas av länsstyrelsen avseende miljöpåverkan och om länsstyrelsen tillstyrker planen så skickas den vidare till Trafikverket för fastställelseprövning och under den tiden kan planen också överklagas så långt som upp till regeringen. Planen kan också medföra, att arkeologiska utgrävningar måste utföras, vilket också medför att byggstarten förskjuts.

Alla vägar som byggs ligger ju på mark som Trafikverket inte äger och då måste man ju förhandla med markägarna för att få vägrätt på den mark som erfordras för vägen och detta kan ibland bli en väldigt tidsutdragen process, som vi måste ha respekt för.

Ibland är det bättre att inte alls uttala sig i frågor man inte behärskar, än att basunera ut osanningar som bara är förvirrande för dem som inte är så insatta i processen.

Betänk bara hur seg ombyggnaden mellan Skåpesund och Varekil varit. Första vägförslaget härrör sig från tidigt 1930-tal, ett annat från sent 1970-tal och det senaste från början av 2000-talet, vilket vid ett informationsmöte i Svanesund 2009 skulle påbörjas 2010 enligt Trafikverkets planering.

Verkligheten visade att bygget påbörjades 2018. Myndigheters löften skall därför alltid tas med en stor näve salt.

Helge Johansson