Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stärk allemansrätten och strandskyddet

Vi måste värna om allemansrätten, Sveriges vackra natur och den biologiska mångfald som skyddas av strandskyddet, skriver insändarskribenterna.

Vi i Sverige är lyckligt lottade. Vi kan fritt göra utflykter till naturen, vandra längs stränder, lägga till med båten vid en klippa, uppleva naturen och bada i en naturvik. Allemansrätten ger oss rikare upplevelser och vi har en svårslaget vacker mångfaldig natur. Nu hotas den att försvagas kraftigt.

Strandskyddet inrättades på 1950-talet för att säkra just detta. Den har sedan dess skyddat allmänhetens tillgång till vår natur och sedan 1970-talet också vår livsviktiga biologiska mångfald längs stränder, vattendrag och sjöar. Nu hotas detta att försvagas kraftigt, i flera av de så kallade “moderna” lättnader i skyddet som strandskyddsutredningen föreslår.

För det första skulle ett försvagat strandskydd innebära en kraftig exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag. Utredningen innehåller få eller inga förslag som stärker skyddet, trots att detta var ett av utredningens direktiv. En mycket stor andel av våra kuststränder är redan hårt exploaterade. Detta gäller inte minst Göteborgsområdet och Bohuslän.

För det andra tar inte utredningen upp riskerna med att bygga strandnära. Ett fortsatt strandskydd är lite som en egendoms- och livförsäkring mot bland annat översvämningar, jordskred och havsnivåhöjningar. Med tanke på klimatförändringarna borde vi vara mycket mer restriktiva att bygga strandnära. Här får vi hjälp av strandskyddet - även om det inte ursprungligen var huvudsyftet med lagen.

Vi måste värna om allemansrätten, Sveriges vackra natur och den biologiska mångfald som skyddas av strandskyddet! Vi miljöpartister kan självklart gå med på att det görs vissa undantag för bostäder i landsbygderna, men på det stora hela är vårt budskap: Stärk strandskyddet - stärk allemansrätten!

Nicklas Attefjord, riksdagsledamot (MP) Öckerö

Maria Gardfjell, riksdagsledamot, förste vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet (MP)

MP Stenungsund