Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tack för att vår politik får er att reagera!

Er nuvarande retorik är verkligen mångfasetterad, i ena stunden och i andra kommuner är ni emot privata inslag medan ni andra stunden och i andra kommuner möjliggör privata inslag, skriver insändarskribenterna i en replik till Socialdemoraterna.

Svar på insändaren SD har inget emot vinstjakt i välfärden, oavsett baksida.

Ni för en tes om att Sverigedemokraterna står upp för de börsnoterade välfärdsbolagen, trots att det är ert parti som möjligjort för dem att verka inom det offentliga rummet. Vems ärenden gick ni när ni beslutade det i riksdagen?

Er nuvarande retorik är verkligen mångfasetterad, i ena stunden och i andra kommuner är ni emot privata inslag medan ni andra stunden och i andra kommuner möjliggör privata inslag.

Ni kanske ska föra debatt internt först innan ni debatterar lokalt mot andra partier.

Men här och nu menar ni i denna debatt att Sverigedemokraterna endast står upp för de privata inslagen och att vi ser de privata som frälsare. Icke så, vi står verkligen i mitten av den fördelningspolitiken.

Vi är i grunden positiva till valfrihet och konkurrens inom välfärdssektorn. Ett brett utbud av utförare stimulerar med stor sannolikhet till ökad kreativitet och effektivitet. Den enskilda medborgaren får med valfriheten en större chans att välfärdstjänsten blir utformad utifrån hans eller hennes individuella behov.

Det går heller inte att sticka under stol med det faktum att förekomsten av privata inslag förmodligen har bidragit till att lönekuvertet blivit bättre för flertalet människor som jobbar inom det offentliga. Det är inte självklart att verkligheten hade sett likadan ut om Socialdemokraternas nu hårdföra retorik fått råda.

Syftet med en satsning på privata utförare är att upphandla goda, kvalitativa och tillgängliga tjänster. Vi tror inte att medborgaren överlag bryr sig om vem som utför uppdraget. Vi ser att i många kommuner där konkurrens finns så är både betyg och nöjdheten bättre hos de privata utförarna. Likaså finns det exempel där det offentliga är bättre. Men balansen där i mellan skapar viktig valfrihet för medborgaren.

Sverigedemokraterna Stenungsund