Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vägföreningens medlemmar känner sig trakasserade

Vägföreningens ordförande har inte besvärat sig med att läsa Kronofogdens skäl till beslutet. Fullständigt hårresande, skriver insändarskribenten.

Reaktion på artikeln Boende fick rätt om vägavspärrning.

Av kommentaren från Vägföreningens ordförande, Bengt Arne Andersson, framgår att han inte har besvärat sig med att läsa Kronofogdens skäl till beslutet! Kronofogden har inte tagit ställning till vilka åtgärder vägföreningen kan ha eller inte har rätt att utföra utan på vilket sätt detta skett! Han fortsätter hävda sina saklösa skäl till åtgärden!

Kronofogden skriver: ”I en föreningsförvaltad samfällighet (i detta fall Skärhamns vägförening) är styrelsen behörig att fatta beslut avseende föreningens löpande förvaltning. Att begränsa medlemmarnas rätt att köra på det vis som nu skett kan inte anses ingå i den löpande förvaltningen. Med andra ord är endast föreningsstämman behörig att meddela sådant beslut under förutsättning att det är i enlighet med samfällighetens ändamål och inte står i strid med samfällighetsmedlemmarnas kollektiva bästa. Utifrån det protokoll som förts vid föreningsstämman för svaranden den 24 februari 2020 framgår inte att beslut har fattats om att hindra trafiken på Källstången på det vis som skett. Svarandes invändning, som inte har stöd i ingivna handlingar, bedöms inte vara relevanta i detta sammanhang och kan därför lämnas utan avseende. Kronofogdens bedömning är således att avspärrningen är en olovlig åtgärd. Sökandes ansökan om särskild handräckning ska därför beviljas.” Slut citat.

Nu har Bengt-Arne Andersson tydligen för avsikt att lägga vägföreningens tid och resurser på att överklaga detta beslut till högre instans för att hävda sin rätt att trakassera oss berörda medlemmar i vägföreningen.

I en enkät bland de 57 boende på Källstången huruvida man vill ha detta trafikhinder eller inte har 44 svarat nej och övriga avstått att rösta vilket med full tydlighet visar vad majoriteten av medlemmarna önskar i demokratisk ordning.

I en mailkonversation med en av medlemmarna (finns diarieförd hos kommunen 2021/100) svarar han på frågan om huruvida det finns ett formellt protokoll där bakgrunden för beslutet om avspärrningen framgår – ”Vi har i vår styrelse inget protokoll på avstängningen men det kan vi ordna om vi önskar det”.

Fullständigt hårresande, han är tydligen beredd att i efterhand skriva ett protokoll för att försvara en redan utförd åtgärd. Det kan inte vara rätt att vägföreningarna på Tjörn skall få drivas på detta diktatoriska sätt utan överlåtas på kommunen!

Vägberoende Källstången