Varje parti måste ta ansvar för vilka de nominerar

Att ha ytterligare en nivå av politiker utan beslutsansvar i nämnder och styrelser är orimligt, dyrt och rubbar den demokratiska balansen, skriver Rosalie Sanyang (S).

Insändare med anledning av Lasse Andrées artikel: V begär mer insyn i Tjörnpolitiken.

Det kan låta behjärtansvärt att alla partier ska finnas med i de nämnder de tycker är viktiga för dem.

Men låt mig påminna om bakgrunden.

Före allmänna val har alla partier i kommunen en överenskommelse om hur den politiska organisationen ska se ut under den kommande mandatperioden med nämnder och styrelser och hur många ledamöter det ska finnas i varje nämnd/styrelse. Dessa fördelas sedan utifrån hur många röster de olika partierna fått idet allmänna valet. (En beräkningsmetod för detta finns i kommunallagen.)

Så händer då detta att några partier bildar grupper eller valtekniskt samarbete för att få majoritet eller bli en större maktfaktor tillsammans. Helt enligt tillgängliga spelregler.

Efter senaste valet ställde V och MP upp i någon form av valtekniskt samarbete med L, M , C, och KD. Dessa blev då det största blocket och de valde tillsammans att utse en SD-representant till oppositionsråd och oppositionens representant i kommunstyrelsens presidium, istället för att låta oppositionen välja sitt eget oppositionsråd. Därmed fanns det någon form av politiskt samarbete mellan alla dessa partier även om det kanske inte finns nedskrivet. (De röstade t.o.m igenom samma budget , i alla fall första året.)

V fick, via sin samverkansgrupp in bl.a. sin medlem Erling Alsin som ersättare i kommunstyrelsen och i barn- och utbildningsnämnden och i valberedningen i kommunen.

Under mandatperioden har sedan Erling Alsin valt att lämna Vänsterpartiet men stannat på sina uppdrag, som vilde, märkligt nog t.o.m i valberedningen som därmed gjorts oförmögen att fungera som partiernas samarbetsplats som det är tänkt.

Därefter har vid olika tidpunkter såväl V som MP och KD lämnat majoritetsblocket. Men samtliga verkar behålla sina platser i nämnder och styrelser, som de har juridisk rätt till enligt kommunallagen.

Även vårt valtekniska samarbete med TP hade kanske inte inletts idag, men vi får ta ansvar för att vi tillsammans nominerat dem vi gjort, utan att bråka om det.

Vi anser att varje parti måste ta ansvar för vilka de nominerar. Det finns ersättare i alla nämnder och styrelser som håller sig ajour med ärenden och kan hoppa in vid behov. Att ha ytterligare en nivå av politiker utan beslutsansvar i nämnder och styrelser är orimligt, dyrt och rubbar den demokratiska balansen.

Vi sitter ju i olika nämnder och styrelser för att ta ansvar för just de frågor som ska avgöras där. Alla protokoll finns ju tillgängliga på nätet om det bara handlar om att få information. Vi har nu äntligen tack vare nya styrkeförhållanden i KSAU lyckats avsluta det s.k. oppositionsrådets ständiga adjungering till KSAU, där han med sin närvaro under hela mandatperioden hittills bidragit till en maktförskjutning till det styrande blockets fördel.

Enligt kommunallagen kan man begära omräkning av ledamöter till alla nämnder och styrelser om majoriteten inte längre är den samma i Kommunfullmäktige, eftersom majoriteten i nämnder och styrelser ska avspegla det majoritetsförhållande som finns i kommunfullmäktige.

Vi vill uppmana de partier som lämnat sina gamla valtekniska samarbeten att överväga denna möjlighet tillsammans med oss. Vill man däremot stå helt fria utanför allt valtekniskt samarbete har det sitt naturliga pris.

I övrigt är det snart dags att börja planera för hur reglerna för samarbetet i kommunen ska se ut efter nästa val, september 2022. Låt oss göra det arbetet bättre alla partier tillsammans den här gången, så att demokratin får bättre och mer förankrade spelregler, för de förutsättningar som väljarna i nästa val ger oss.

Rosalie Sanyang (S)