Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns risk att många ungdomar rör sig i stora gäng och dricker alkohol under skolavslutningskvällen. Malin Andersson, enhetschef fritid i Orust kommun, uppmanar föräldrarna att försöka hålla sina ungdomar hemma.  Bild: Erika Olofsson, Arkivbild
Det finns risk att många ungdomar rör sig i stora gäng och dricker alkohol under skolavslutningskvällen. Malin Andersson, enhetschef fritid i Orust kommun, uppmanar föräldrarna att försöka hålla sina ungdomar hemma. Bild: Erika Olofsson, Arkivbild

”Håll era ungdomar hemma”

Håll era ungdomar hemma, den uppmaningen ger enhetschef fritid, Malin Andersson alla tonårsföräldrar. Under skolavslutningskvällen sätter kommunen in stora resurser för att möta festglada Orustungdomar.

Fredagen den 11 är skolavslutningsdag även för Orusts kommunala skolor. 1300 elever lämnar då skolan för att möta sommarlovet. Skolorna har planerat avslutningsdagen så att eleverna avslutar klassvis utan föräldrars närvaro.

– För att undvika eventuell spridning så har vi valt att låta eleverna komma hit på morgonen och sedan delas de in klassvis för avslutande firande med respektive mentor. Vi hade så förra året och vi upplever att det fungerade fint och att eleverna uppskattade det, säger Katarina Levenby, sektorchef för lärandet på Orust.

Klasserna kommer att sluta skoldagen vid olika klockslag vilket gör att trängsel i lokaler och på skolgård kan undvikas.

Sex klasser med cirka 25 elever i varje klass, lämnar årskurs nio. Avslutningsklasserna kommer att få ett lite högtidligare avslutning tillsammans med rektor och mentorer, då delas även betygen ut.

Tidigare år har Orust kommun bjudit alla niondeklassare på en gemensam avslutningsmiddag, så blir det inte i år.

Katarina Levenby, chef för sektor lärande Bild: Erika Olofsson
Katarina Levenby, chef för sektor lärande Bild: Erika Olofsson

– Vi ska inte samlas i stora grupper så i linje med rekommendationer från folkhälsomyndigheter. Vi hade ingen middag för niorna förra året och kommer inte heller att ha det i år, säger Katarina Levenby.

Orust kommun har under många år ordnad Lisebergsresa för elever i årskurserna 7 och 8 på skolavslutningen. Detta blir inte av i år. Det blir inte heller någon alternativ aktivitet för den årsgruppen, men kommunens båda fritidsgårdar kommer att vara öppna.

Malin Andersson enhetschef för fritid och skolsköterska Magdalena Wingård, är samordnare för skolavslutningskvällen. De är utsedda av Trygg på Orust gruppen att ansvara för kvällen. Att många ungdomar kommer vara ute och röra på sig under kvällen är ganska troligt enligt enhetschefen.

– Vi har personal från skola, fritid och socialtjänst som arbetar under kvällen. Fritidsgårdarna kommer att hållas öppna och vi har även personal som kommer att röra sig ute i samhällena, säger hon.

Malin Andersson, enhetschef fritid Bild: Erika Olofsson
Malin Andersson, enhetschef fritid Bild: Erika Olofsson

Orust har ett nära samarbete med övriga STO kommuner och planerar ett gemensamt samarbete under kvällen.

– Ungdomarna är i dag mobila, de kör till andra kommuner för att träffas. Ser vi att det behövs förstärkning i en annan kommun så åker vår personal dit. Alla ställer upp en sådan här kväll.

Malin hoppas att många föräldrar väljer att befinna sig ute i samhällena under avslutningskvällen.

– Vi välkomnar föräldranärvaro och ser gärna att föräldrar är ute och rör sig på gatorna, men samtidigt ser till att det hålls ett Coronaavstånd. Fritidsgårdarna kommer att bjuda föräldrar på kaffe under kvällen.

Innan avslutningskvällen kommer det att gå ut ett föräldrabrev till familjer i kommunen, med information om ungdomar och alkohol och vikten av ett föräldraansvar. Brevet beräknas gå ut samma vecka som skolavslutningen hålls.

För att undvika att många ungdomar rör sig ute i samhället på avslutningskvällen skickar enhetschefen med en uppmaning:

– Vi hoppas att föräldrar känner ansvar och håller sina ungdomar hemma.