Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Olsén är företagare på Orust, med 20 anställda. Han vill utveckla sin fastighet i Kungsviken med 14 sjöstugor, men detta har nu politiken sagt nej till.  Bild: Erika Olofsson
Johan Olsén är företagare på Orust, med 20 anställda. Han vill utveckla sin fastighet i Kungsviken med 14 sjöstugor, men detta har nu politiken sagt nej till. Bild: Erika Olofsson

Johan Olséns plan för Kungsviken kan stoppas

Han är en lokal exploatör och företagare som vill utveckla sin fastighet i Kungsviken för boende och hamnändamål. Nu vill, efter 4,5 års arbete med en ny detaljplan, ett antal politiker avbryta planarbetet. Detta är något som Johan Olsén starkt ifrågasätter.

Under hösten 2015 lämnade Johan Olsén, företagare med bas i Lövås utanför Henån, in en ansökan om planbesked för Kungsviken 1:25. Önskan var att fastigheten skulle få användas till både boende och hamnändamål. Den gällande detaljplanen tillåter endast hamnverksamhet. För att även fritidsboende ska kunna medges krävs därför att man gör en ny detaljplan.

I augusti 2016 beslutade kommunfullmäktige att bevilja planbesked.

Det är här, på den stora grusade ytan, som Johan Olsén vill bygga 14 sjöstugor, han vill även utveckla hamnen och skapa en strandpromenad längs med vattnet. Bild: Erika Olofsson
Det är här, på den stora grusade ytan, som Johan Olsén vill bygga 14 sjöstugor, han vill även utveckla hamnen och skapa en strandpromenad längs med vattnet. Bild: Erika Olofsson

– Beslutet togs av ett enigt kommunfullmäktige. Inga avvikande meningar framfördes. Med tanke på den långa tid det tog från ansökan till beslut antar jag att det var ett väl genomtänkt beslut som de fattade då.

Det drog ut på tiden, men under våren 2018 kunde ett förslag till detaljplan presenteras. Den var ute på samråd under sommaren 2018. Efter samrådet har detaljplanen omarbetats i flera avseenden, antalet fritidshus, i planen beskrivs de som sjöstugor, har minskats från 16 till 14 i antal. Husen har också gjorts lägre med hänsyn till grannarnas utsikt. Arbetet med samrådsredogörelsen och revidering av planhandlingarna blev klart under våren 2019.

– Planen togs upp i vintras, över ett år efter att planhandlingarna blev klara. Jag trodde det då var uppe för granskning av utskottet för samhällsutveckling, men det blev inte så. I stället visade det sig att utskottet, nu när planen nästan är färdig, vill avbryta planarbetet, säger Johan Olsén.

– Vi vill inte stänga av området för allmänheten, motiverade kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S).

Johan Olsén är mycket kritisk till politikens förfarande. Han har lagt ned över en miljon kronor på planarbetet.

– Inte vid något tillfälle har jag givits tillfälle att bemöta de skäl som förts fram för att nu avbryta ett planarbete som nu pågått i mer än 4,5 år. När jag läser motiveringen i det beslut utskottet för samhällsutveckling fattat, att föreslå kommunfullmäktige att avbryta pågående arbete med en ny detaljplan för fastigheten, undrar jag om de ledamöter som fattat beslutet verkligen läst handlingarna?

Johan Olsén har valt att investera mycket pengar i projektet. Han har känt att han haft stöd i kommunfullmäktiges beslut och han har utgått för att kommunen skulle stötta projektet.

– Att avbryta ett planarbete på det sätt som politiken vill göra utan att det finns sakligt grundade skäl för det, anser jag väl uppfyller kriterierna för att hanteringen ska kunna definieras som ”vårdslös myndighetsutövning”.

Området ligger direkt granne med Gösta Johanssons gröna varv. Bild: Erika Olofsson
Området ligger direkt granne med Gösta Johanssons gröna varv. Bild: Erika Olofsson

Det är en oro för att området ska stängas för allmänheten som bland annat ligger till grund för det politiska beslut som fattats. Att så skulle ske slår Johan Olsén ifrån sig. Det blir istället tvärt om, ett öppnare Kungsviken.

– Min ambition har hela tiden varit att de delar av området som inte direkt upptas av bebyggelse ska vara öppet och tillgängligt. Jag har varit beredd att investera miljonbelopp för att bygga en strandpromenad mellan vattnet och sjöstugorna och på så sätt göra hela strandlinjen tillgänglig för allmänheten.

Johan Olsén är besviken på politikernas agerande och undrar varför politiker som för fyra år sedan ställde sig bakom hans satsning, i dag, när planarbetet nästan är färdigt, har bytt åsikt.

Johan Olsén är besviken på hur hanteringen av ärendet skötts. Bild: Erika Olofsson
Johan Olsén är besviken på hur hanteringen av ärendet skötts. Bild: Erika Olofsson

– Jag har hittills inte sett något sakligt skäl för en sådan kovändning. Jag kan inte direkt påstå att kommunens agerande i denna fråga har ökat mitt intresse att göra min fastighet mera tillgänglig.

Erika Olofsson

[email protected]