Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Till skillnad från grannkommunerna beräknas inte befolkningen öka på Orust. Bild: Erika Olofsson
Till skillnad från grannkommunerna beräknas inte befolkningen öka på Orust. Bild: Erika Olofsson

Orust sticker ut i befolkningsstatistiken – kommunen inte orolig

Stenungsund och Tjörn beräknas växa de närmsta 20 åren, men inte Orust. Anledningen är bland annat att antalet döda väntas överstiga antalet födda, enligt SCB. Kommunen själva tror dock inte på prognosen.

I nästan alla kommuner i Västra Götaland beräknas befolkningen öka något de kommande 20 åren, och i Göteborg och kommunerna runt storstaden beräknas den öka mycket.

Orust är en av få kommuner i länet där befolkningen väntas vara ungefär densamma år 2040 som nu.

Enligt Statistiska centralbyråns beräkningar kommer ungefär 15 300 personer bo på Orust om 20 år, vilket är lika många som bor där i dag. Det beror dels på att SCB:s analytiker tror att några fler kommer flytta dit än därifrån, men samtidigt att några fler kommer dö än födas på ön.

– Det är lite klurigt, för SCB:s analys stämmer ju statistiskt, men det beror mycket på vilka variabler som ligger bakom. Vi tror på vår egen prognos, säger Per Einarsson, controller på ekonomienheten i Orusts kommun.

En bro kan förändra allt

Det är först när man lägger in alla lokala variabler och räknar på allt man känner till som man får en siffra man faktiskt kan gå efter, menar han.

LÄS MER: Nästa steg mot en Orustbro är taget

Exempelvis har SCB inte tagit ställning till nya bostadsområden som uppförs, eller att det kan komma en bro till och från ön.

– Skulle en bro komma till stämmer ju ingenting. Då kan jag tänka mig att vi får en stor inflyttning till Svanesund.

Även om de tar prognosen med en nypa salt skulle en låg inflyttning så klart vara dåligt för kommunen.

– Vi vill så klart ha en befolkningsökning, det är ju då vi får in skatter. Så en lagom inflyttning hade varit bäst, säger Per Einarsson.

Andelen äldre väntas öka

Unga är en central del för samhällsplaneringen och på Orust väntas antalet barn i skolåldern minska med tre procent, ungefär 60 barn, enligt SCB.

De äldre invånarna, över 65 år, beräknas däremot att öka. Det är ett mönster som syns i nästan alla Sveriges kommuner och beror till största delen på att dödligheten minskar. På Orust är i dag 30 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, och år 2040 väntas 34 procent vara det.

I både Stenungsund och Tjörn beräknas befolkningsmängden öka, och totalt i STO-kommunerna väntas en ökning av befolkningen.

LÄS MER: Stenungsund och Tjörn väntas växa – men inte av samma anledning

Så här beräknas befolkningsmängden i Orusts kommun förändras till och med 2040

Folkmängd 2020: 15 315

+ Födda: 2 211

– Döda: 3 855

+ Inrikes inflyttning: 14 963

– Inrikes utflyttning: 14 371

+ Invandring: 1 817

– Utvandring: 829

Folkmängd 2040: 15 251, −64 (0 %)