Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Området i Kungsviken där en exploatör vill bygga 16 fritidshus. Anders Arnell (M) ordförande i utskottet för samhällsutveckling vill dock utreda mer så att exploatör, Kungsvikenbor och kommun kan komma överens i frågan.  Bild: Erika Olofsson
Området i Kungsviken där en exploatör vill bygga 16 fritidshus. Anders Arnell (M) ordförande i utskottet för samhällsutveckling vill dock utreda mer så att exploatör, Kungsvikenbor och kommun kan komma överens i frågan. Bild: Erika Olofsson

Plan för fritidsboende i Kungsviken tar ett varv till

Med minsta marginal, en röst, beslutade kommunfullmäktige att frågan om de 16 planerade fritidshusen i Kungsviken, ska utredas mer.

I Kungsviken planerar företagaren och exploatören Johan Olsén att bygga 16 fritidshus. Fastigheten är i dag ett hamnområde där större delen består av vatten. Landområdet är en grusat yta, planen är även båtuppläggning, plats för båtservice och parkering för båthamnens behov.

Här vill Johan Olsén bygga 16 mindre fritidshus och utveckla området med sjöbodsförråd och servicebyggnader.

De föreslagna fritidshusen föreslås byggas som åtta parhus. Till varje fritidshus är det tänkt att koppla ett förråd och varje fritidshus ska enligt planen även få disponera minst en båtplats i den befintliga hamnen.

Bygga eller inte har blivit en skiljefråga för politiken. Frågan om detaljplan för fastigheten är gammal, och startade för snart tio år sedan. Ärendet var uppe i kommunfullmäktige tidigare i år och återremitterades då för ytterligare utredning. I torsdags var ärendet på nytt på politikernas bord.

– Vi måste få fram en lösning som alla är nöjda med. Därför vill vi fortsätta planarbetet med en ändring av detaljplanen och få med oss markägare, exploatör och Kungsvikenbor, säger Anders Arnell (M) ordförande i utskottet för samhällsutveckling.

Arnell tycker att det är viktigt att finna en lösning där alla är nöjda. Boende har inför torsdagens möte protesterat mot byggplanerna, genom skrivelser till politikerna. Majoriteten av de boende i Kungsviken har skrivit under, de är starkt emot att viken bebyggs med fritidsfastigheter. De anser att det stänger av viken och minskar tillgängligheten för hela Kungsviken.

– Vi måste ta hänsyn till mycket, företagandet, allmänheten och men samtidigt värna om kustsamhällena, säger Anders Arnell.

Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S) håller med.

Catharina Bråkenhielm (S) Bild: Erika Olofsson
Catharina Bråkenhielm (S) Bild: Erika Olofsson

– Vi skickar tillbaka för att få en lösning som fler kan acceptera. Det tar lång tid att väva in allt, det finns många åsikter och vi måste kunna presentera förslag som fler kan acceptera.

Oppositionens Martin Reteike (MP) är av en annan åsikt. Han menar att beslutet med ett fortsatt omtag i frågan, hindrar inte bara företagaren utan även möjligheten till inkomst vid fler VA anslutningar.

– Den här företagaren misshandlar vi grovt samtidigt som ärendet igen hamnar i långbänk.