Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Planer på byggnation i Mollösund rör upp heta känslor

En 14 meter hög restaurangbyggnad i hamnen gör det omöjligt för yrkesfiskaren att använda bryggan. Det planeras ett flertal höga magasin och en silo i hamnen i Mollösund. Nu protesterar de boende mot byggplanerna.

Mollösund ska utvecklas, det ska skapas möjligheter för både arbete och boende. Det är syftet med den detaljplan för samhället som just nu varit ute för granskning. Området som berörs är bland annat hamnen, Korrholmen och Holms plan. Här planeras ett flertal olika magasinsbyggnader som ska ha verksamhet i bottenplan och bostäder på ovanvåningen. Den gamla sillfabriken vid hamnbassängen kommer enligt förslaget att rivas och ersättas med en ny, högre magasinsbyggnad samt ett siloliknande torn. På hamnplanen mot fyren planeras även där ett flertal nya magasin.

– Hela bilden av Mollösund kommer att ändras om detaljplanens förslag på 12-14 meter höga magasin och en siloliknande byggnad på 16,5 meter blir verklighet. Det är dubbelt så högt som idag och kommer att bilda en barriär mellan land och hav, säger Ann-Charlotte Schützer, delårsboende i Mollösund.

De föreslagna ändringarna av samhällets utveckling oroar boende.

– Vi är inte på något sätt emot en utveckling av samhället. Tvärt om, så behövs det satsas för att locka hit både företag och människor som vill bosätta sig här. Men frågan är om det som föreslås i detaljplanen är rätt sätt att utveckla Mollösund på, säger Kristina Larsson, fastboende i samhället.

De är långt ifrån ensamma om att reagera på de höga bygghöjder som den nya detaljplanen föreslår, protesterna från Mollösundsborna har varit många. Flera anser att de planerade byggnaderna riskerar att förändra den så välkända Mollösundsilhuetten.

– Detta kommer dominera och totalt ändra bilden av Mollösund, säger Ann-Charlotte Schützer.

213 yttranden har kommit in till Orust kommun från berörda fastighetsägare. En av samhällets yrkesfiskare, Morgans Fisk, kommer enligt förslaget att bli av med sin brygga på Korrholmen, där ska det enligt förslaget ska byggas en stor restaurangbyggnad. Ett av yttrandena till kommunen berör specifikt detaljplanens förslag att placera en restaurang vid kajkanten utanför fiskhandeln, det yttrandet har 310 underskrifter.

– Kommunen har själva tagit fram en rådgivningsbroschyr där det står att nya byggnader ska utformas och placeras så att det tas hänsyn till kulturvärdena och till stads- och landskapsbilden, jag tycker inte att de följer denna, säger Kristina Larsson.

En privatperson i Mollösund tagit fram ett antal illustrationer över hamnområdet. Illustrationerna visar hur de nya byggnaderna kommer att dominera hamnen.

– Det som är karakteristiskt med Mollösund är hamnen men med förslaget kommer hela bilden av samhället att förändras. Jag kan inte förstå varför Orust kommun tar större hänsyn till enskilda ägarintressen än till det allmänna bästa, säger Kristina Larsson.

Anders Arnell (M) ordförande i utskottet för samhällsutveckling vill dock lugna de engagerade Mollösundsborna. Han har sett skisserna som privatpersonen gjort över de eventuella byggnationerna i hamnområdet. Utskottsordföranden är noga med att påpeka att utvecklingen av samhället måste gå varsamt fram.

– Jag förstår deras reaktion, de är oroliga för att det karakteristiska i Mollösund ska försvinna. Det är just därför detaljplanen är ute på granskning, för att vi ska få in åsikter från de berörda. Det är en massiv opinion i Mollösund mot förslaget, det måste vi lyssna in.

De stora restaurangbyggnaderna i hamnen är något Anders Arnell vill ifrågasätta och diskutera. Han lyfter upp hamnplanen och den verksamhet som i dag finns där som viktig för samhället.

– Hamnplan har i dag en öppenhet och är ett kännetecken för Mollösund. Det får inte bli sådana satsningar att den viktiga kulturmiljön förstörs.