Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hälleviksstrand kan komma att exploateras. Tre område är aktuella för en ny detaljplan, det är bland annat två områden som i dag används för parkering och ett vid hamnen kan bli marina. Bild: Erika Olofsson
Hälleviksstrand kan komma att exploateras. Tre område är aktuella för en ny detaljplan, det är bland annat två områden som i dag används för parkering och ett vid hamnen kan bli marina. Bild: Erika Olofsson

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Satsning på nya bostäder i Hälleviksstrand

Tre områden i Hälleviksstrand kan komma att exploateras. Det är två områden som i dag används som parkering men även ett tredje område med naturmark där en marina föreslås etableras.

En exploatör vill pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter i en detaljplan. Enligt ansökan till kommunen är det tre olika områden inom centrala Hälleviksstrand som kan komma att vara aktuella för planbesked.

En del i centrum är beläget längs landsvägen mellan ängen och hamnplan. Här föreslås en bebyggelse med flexibel användning men byggnaderna ska passa in i kulturmiljön. Enligt ansökan skulle äldreboende, bostäder, skola eller kontor passa här. I dag används området som parkering och det är även så som nuvarande detaljplan, som är från 1967, säger att marken ska användas.

Från Hälleviksstrand gick fram till 2013 färjan till Käringön. På grund av detta finns ett överskott av parkeringsytor i samhället. Under högsäsong lockar orten ett stort antal besökare och många fastighetsägare har inte möjlighet att ordna boendeparkering inom den egna fastigheten, vilket gör att det fortsatt finns ett stort parkeringsbehov på orten.

Den andra delen av Hällevik 1:6 som finns med i planförslaget är den parkeringsyta som finns vid badplatsviken norr om Sollidsvägen. Här föreslås det att området ska användas som busshållplats, vård men även bostäder och verksamhetslokal. I dag är det en plan yta som används som parkering, här finns även en bit mark som går från badplatsen.

Det sista området som är aktuell för beslut om planbesked, är ett naturområde med hällmark med vatten intill, området ligger i badplatsvikens norra och östra del och är granne med Hälleviksstrands varv. Här vill exploatören bygga verksamhet med marin anknytning men kan även tänka sig sjöstugor, boende och en marina med båtplatser. Området är reglerat som allmän plats och park. Det finns i dag bryggor och båtplatser i området, men de strider mot nuvarande detaljplan. Området är annars relativt naturligt och orört. Om det ges planbesked är förslaget att de bryggor som ligger där i dag ska rivas, de är ditlagda utan bygglov.

Politiken ser positivt på att hela Orust ska utvecklas. Det var många år sedan nya bostadsfastigheter byggdes i Hälleviksstrand, så kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S) välkomnar satsningen som kan komma att göras i samhället.

– Det är positivt att vi har en intresserad exploatör som vill satsa i Hälleviksstrand. En förtätning och utveckling av samhället är utvecklande och bra för framtiden, säger kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S).