Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunstyrelsen säger nej till de 16 fritidshus som en exploatör vill bygga i Kungsviken.  Bild: privat
Kommunstyrelsen säger nej till de 16 fritidshus som en exploatör vill bygga i Kungsviken. Bild: privat

Stopp för fritidsbostäder i centrala Kungsviken

Den exploatör som vill bygga 16 fritidshus i Kungsviken har stött på problem. Platsen lämpar sig inte för bostäder menar kommunstyrelsen.
– Vi vill inte stänga av området för allmänheten, säger kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S).

En exploatör har under ett par års tid försökt att bygga en rad mindre fritidshus på en fastighet i Kungsviken. Fastigheten är i dag ett hamnområde där större delen består av vatten. Landområdet är en grusat yta som nyttjas som väg till flera fastigheter, planen är även båtuppläggning, plats för båtservice och parkering för båthamnens behov.

Här vill en exploatör bygga 16 mindre fritidshus och utveckla området med sjöbodsförråd och servicebyggnader. De föreslagna fritidshusen föreslås byggas som åtta parhus. Till varje fritidshus är det tänkt att koppla ett förråd och varje fritidshus ska enligt planen även få disponera minst en båtplats i den befintliga hamnen.

Arbetet med planen har pågått under flera år. I december förra året fick utskottet för samhällsutveckling till sig att det pågick ett arbete att ändra detaljplanen. Utskottet fick till sig de föreslagna ändringarna och ställde detta emot det som står reglerat i detaljplanen för hela Kungsviken. Utskottet beslutade sedan att avbryta detaljplaneläggningen.

Samma linje har politikerna i kommunstyrelsen gått på. Under onsdagen fattades beslutet att platsen i Kungsviken som var tänkt att exploateras inte ska användas för bostadsändamål som den pågående detaljplaneläggningen säger. Platsen lämpar sig bättre för hamnändamål, som den gällande detaljplanen reglerar.

– Vi vill inte att det ska byggas ett nytt sommarstugeområde på Orust. Genom att placera byggnaderna på det sätt som föreslås i detaljplaneläggningen så skulle allmänheten stängas ute från att vistas i området, säger kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S).

Catharina Bråkenhielm (S) vill se fler året runt bostäder i kommunen Bild: Erika Olofsson
Catharina Bråkenhielm (S) vill se fler året runt bostäder i kommunen Bild: Erika Olofsson

Många fastighetsägare i Kungsviken har reagerat på de tänkta fritidshusen, flera negativa synpunkter har kommit både från berörda grannar och från övriga boende i Kungsviken.

Kommunen arbetar för att få fler fastboende och har gjort om planer så att fritidshus i detaljplanelagda områden kan byggas ut till året runt standard, allt för att göra det möjligt för fler att bosätta sig i kommunen permanent.

– Vi vill satsa på året runt boende. Det är lätt att markområde vid vattnet, som det här i Kungsviken, blir enbart sommarboende. Exploatören har i det här fallet fått planbesked, men det innebär inte per automatik att denne har rätt att bygga vad som helst.

Att allmänheten fortsätter få tillgång till området är viktigt menar kommunalrådet. Intill det tänkta bostadsområdet ligger en hamn, här finns även Gösta Johanssons gamla varvsbyggnad som i dag förvaltas av en kulturförening och ytterligare en äldre varvsbyggnad som använts vid renovering av äldre träbåtar.

– Det här är ett riktigt guldkorn i Kungsviken och jag ser det som viktigt att vi inte säljer ut våra guldkorn.

Frågan är på inget sätt avgjord även om kommunstyrelsen sagt att de vill avbryta detaljplanläggningen av området. Det är kommunfullmäktige som har sista ordet och det beslut som fattas där, det kan överklagas.

Kommunalrådet ser det som nödvändigt för Orusts framtid att exploatörer är villiga att satsa på bostäder, hon ser dock gärna att det satsas på året runt bostäder.

– Det är positivt att det planeras bostäder men jag ser hellre året runt områden.

Erika Olofsson