Emma Vidarsson övar på att dra upp blod ur den konstgjorda armen, vårdlärare  Mia Herlin Halleröd kommer med konkreta tips.  Bild: Erika Olofsson
Emma Vidarsson övar på att dra upp blod ur den konstgjorda armen, vårdlärare Mia Herlin Halleröd kommer med konkreta tips. Bild: Erika Olofsson

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Stort lyft för vårdanställda med ny omsorgsutbildning

– Världens chans.
Så sammanfattar Lena Dramsvik den utbildning hon och ett tiotal andra får genom äldreomsorgslyftet.

Vinkeln mellan kanyl och arm inte ska överstiga 30 grader, det vet Emma Vidarsson men att få teori till praktik är inte alltid enkelt. På bordet framför henne ligger en konstgjord arm, från armens vener ska blod tas.

– Det är var svårare än jag trodde, pustar Emma Vidarsson.

Vårdlärarna Märta Jakobsson och Mia Herlin Halleröd ser till att kanylen sätts rätt, de uppmuntrar och vägleder sina omsorgselever.

– På grund av corona måste vi ha mycket av utbildningen via distans men vissa moment måste göras här på skolan, säger Märta Jacobsson.

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet innebär att Orust kommuns medarbetare inom äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det mesta av studierna sker i coronatider på distans med vissa övningar är svårt att lära sig utan praktik. Dagens övningar, att ta blodprov och kunna sätta en kateter, kräver undervisning med praktik.

Emma Vidarsson arbetar i dag på Ängsvikens boende i Henån där hon tidigare haft timvikariat.

– Jag läste samhäll-media på gymnasiet och reste runt i världen efter gymnasiet. Så kom corona och jag fick åka hem. Jag fick jobb på Ängsviken där jag haft vikariat innan.

Att hoppa på äldreomsorgslyftet är ett sätt att skaffa sig erfarenhet och utbildning menar hon. Det samma säger Viktoria Knutsson. Hon har i dag arbete vid hemtjänsten på Gullholmen och har arbetat där i fyra års tid. Även hon valde på gymnasiet att utbilda sig i en helt annan yrkesbana.

– Jag läste natur på gymnasiet och vill så småningom utbilda mig till bioteknikingenjör. Jag fick efter skolan vikariat inom hemtjänsten och nu när jag går utbildningen har jag fått en fast tjänst.

Emma Vidarsson och Tania Monico övar på att ta blodprov på den konstgjorda armen, vårdlärare Mia Herlin Halleröd sitter intill. Bild: Erika Olofsson
Emma Vidarsson och Tania Monico övar på att ta blodprov på den konstgjorda armen, vårdlärare Mia Herlin Halleröd sitter intill. Bild: Erika Olofsson

Att få lära sig mer om yrket de redan har ger både dem och vårdtagarna en större säkerhet menar de. Det samma säger Tania Monico som i dag har en tjänst som personlig assistent inom LSS.

– Det finns inga krav att personliga assistenter ska ha utbildning men jag ser att jag har stor nytta av det jag lärt mig.

På Fyrklövern arbetar Lena Dramsvik som vårdbiträde. Hon har ett förflutet inom konst och kultur och var den drivande i AHA-upplevelser som vände sig till äldreomsorgen för att skapa en meningsfull vardag men AHA var även för seniorer som bor kvar i sitt eget hem.

– Alla mina arbeten försvann i samband med Corona. Jag var känd på Fyrklövern sedan AHA-träffarna jag hade där och fick vikarietimmar i poolen.

I dag kombinerar Lena arbete med studier. Att som 60-åring få utbilda sig vidare ser hon som en stor förmån.

– Det här är världens chans. Jag får en utbildning och möjlighet att arbeta på hemmaplan.

Lena Dramsvik och Viktoria Knutsson över på en docka, de ska lära sig att sätta en kateter, vårdlärare Märta Jakobsson ser till att det blir rätt. Bild: Erika Olofsson
Lena Dramsvik och Viktoria Knutsson över på en docka, de ska lära sig att sätta en kateter, vårdlärare Märta Jakobsson ser till att det blir rätt. Bild: Erika Olofsson

Lena Gardtman, sektorchef omsorg, är mycket positiv till satsningen som Orust kommun fått ta del av tack vare statliga medel.

– I korthet innebär satsningen att vi ges möjlighet att anställa personal på tillsvidareanställning inom äldreomsorgen, med en statlig ersättning för lönekostnaden för den delen av arbetstiden som utgörs av studier. Arbete ska bedrivas på 50 procent så personerna kan studera 50 procent.

Idag är det 13 personer som tidigare var outbildade vikarier, fast anställda. De studerar parallellt med jobbet för att få formell undersköterskekompetens.

Lena Gardtman är ny sektorchef för omsorg. Bild: Erika Olofsson
Lena Gardtman är ny sektorchef för omsorg. Bild: Erika Olofsson

– Utbildningen höjer kvalitén på vården men givetvis även kompetensen hos våra medarbetare. Kompetenslyftet ser vi som en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Att vi har ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning bidrar till att göra jobben mer attraktiva.