Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ytterligare skattesänkning föreslås på Orust

Går budgetförslaget igenom så har skatten på Orust sänkts med en krona under fyra år. Majoritetens budget innehåller inte bara skattesänkning utan även satsningar på både skola och omsorg.

Det är en positiv budget som den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna presenterar. Inga neddragningar, inga åtstramningar, istället en rad satsningar går att finna i budgetförslaget.

– Det är en bra budget med väldigt stora satsningar till våra stora verksamheter skola, vård och omsorg. Vi föreslår även lättnader utifrån att effektiviseringskrav slopas för alla verksamheter, säger kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S).

Lättnader är planerade bland annat genom att det tidigare beslutade effektiviseringskravet på 1 procent som låg rakt över alla sektorer i tidigare flerårsplan är borta, även den effektivisering som kommundirektören skulle besluta om, för hela verksamheten, är borta.

– Anledningen är att man varit suveränt duktig på att ställa om och resultatet visar sitt tydliga språk. Nu räcker pengarna till satsningar och fler verksamheter startas. Vi hade effektiviseringskrav på alla sektorer under 2020 och sedan har vi haft ett kämpigt år med pandemin.

För år 2022 skulle en procent besparing för alla verksamheter motsvara närmare nio miljoner kronor, kommundirektörens uppdrag var att spara fyra miljoner kronor kommunövergripande.

– Båda besparingarna tas bort. Det blir lättnader för verksamheten att slippa detta.

Enligt förslaget ska skatten sänkas med ytterligare 25 öre för år 2022. Det gör att nuvarande majoritet har sänkt skatten med totalt en krona under fyra års tid.

Det lättas och satsas. Omsorgen får den största satsningen med 7,4 miljoner som ska gå till förebyggande stöd och behandlingsinsatser på hemmaplan. De nya verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett korttidsboende LSS för barn och unga innebär till en början en högre kostnad.

– Vi vill satsa förebyggande, det är så viktigt och det ger på sikt besparingar då den enskilda människan kan förhindras att komma snett i livet. Kan vi dessutom hjälpa våra innevånare på hemmaplan istället för att köpa dyra platser i andra kommuner är det en vinst för alla.

I budgeten har majoriteten lagt in satsningar på kultur och vandringsleder i kommunen. Bild: Erika Olofsson
I budgeten har majoriteten lagt in satsningar på kultur och vandringsleder i kommunen. Bild: Erika Olofsson

Majoriteten vill satsa på en ny webbplats, avsätta pengar till två extra handläggningstjänster på bygglovsenheten för att korta handläggningstiderna, finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron samt lägga pengar på drift- och underhåll av vandringsleder. Det satsas även två miljoner på att göra utemiljön trevligare i kommunens samhällen.

Den största förändringen inom sektor lärande är antalet gymnasieelever som ökar under hela planperioden med totalt cirka 50 stycken och ger ett budgettillskott under alla tre åren med totalt 6,6 mnkr. Budgettillskottet dras ner genom att antalet elever i grundskolan minskar med ett tjugotal barn. Det totala budgettillskottet för lärandet blir 5,3 mnkr för hela planperioden.

Catharina Bråkenhielm (S) kommunalråd på Orust
Catharina Bråkenhielm (S) kommunalråd på Orust

Kommunalrådet ser mycket positivt på budgetförslaget.

– Jag är stolt och glad över den budget vi arbetat fram. Det är en stark budget utan neddragningar, istället är det en budget med många satsningar.