Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivbild Bild: Annika Sahlin
Arkivbild Bild: Annika Sahlin

Avfallstaxan chockhöjs i Stenungsund

Avfallstaxan i Stenungsund kommer att chockhöjas de närmaste åren och vara 31,4 procent högre än idag 2026. Det här beskedet ger kommunledningen som konstaterar att verksamheten har stora underskott.

Det är allmänna utskottet som presenterat förslag om ny avfallstaxa för kommunstyrelsen. Man behöver höja taxan under kommande år med mellan 6 och 8 procent varje år istället för att få en jättehöjning om fem-sex år.

Michael Kööhler, enhetschef för avfallsverksamheten. Bild: lundstedts
Michael Kööhler, enhetschef för avfallsverksamheten. Bild: lundstedts

– Vi har ett behov av att höja taxan under ett antal år innan det ackumulerande underskottet är upparbetat och det innebär att vi då kan få ekonomin i balans, säger Michael Kööhler, enhetschef för avfallsverksamheten.

Den samlade höjningen tillsammans med 3,4 procent upp under 2022 blir 31,4 procent fram till och med 2026. Orsakerna till behovet av höjningar är flera, bland annat en ökad kapitalkostnad när den nya återvinningscentralen byggs och dessutom blir behandlingskostnader dyrare. Det handlar bland annat om en höjning av förbränningsskatten. Till detta kommer att regeringen lagt hela ansvaret för insamling av returpapper på kommunerna från årsskiftet 21/22.

Michael Kööhler säger att det inte går att fastslå om Stenungsund idag ligger lågt eller högt i sina avfallskostnader.

– Det är svårt att jämföra eftersom det är olika typer av tjänster och system i olika kommuner men jag tror att vi finns någonstans i mitten.

De kommande höjningarna efter 2022 blir 6 procent per år under 2023 och 2024 och 8 procent per år under 2025 och 2026. Trots detta kommer resultatet att vara negativt vid utgången av 2026 och kommunen skulle behöva en höjning av taxan också 2027, då med drygt 4 procent. Avfallskostnaderna och intäkterna ska gå jämnt upp och det är inte meningen att skattepengar ska användas för att finansiera avfallsverksamheten.

För en- och tvåbostadshus med det vanligaste abonnemanget 190 liter för restavfall med tömning varannan vecka och 140 liter för matavfall med tömning 32 gånger per år blir ökningen nästa år 91 kronor till 2784 kronor per år. För flerbostadshus med sortering av matavfall och restavfall blir höjning 3–4 procent. Den högsta höjningen får de kunder som idag har abonnemang med blandat matavfall och restavfall. Där höjs avgiften med hela 770 kronor per år eller med cirka 20 procent. Verksamheter och flerbostadshus med hämtning flera gångar per vecka får också en mycket kraftig höjning.