Lågt vattenflöde i dagvattenledningar uppges vara orsaken till att det ibland luktar avlopp på Stenungstorg. Bild: Annika Sahlin Ottosson
Lågt vattenflöde i dagvattenledningar uppges vara orsaken till att det ibland luktar avlopp på Stenungstorg. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Bajslukt på Stenungstorg upprör handlare

Från och till uppstår en obehaglig avloppslukt över delar av köpcentrumet. Bojan Trifkovic på Hemmakväll menar att problemet måste tas på allvar.
– Det har hänt fem till sex gånger på de två år jag haft butiken. Jag tycker att Citycon har ett ansvar att se till att det rensas oftare när de är medvetna om problemet.

Till och från uppstår problem med avloppslukt på delar av Stenungstorg. Vid senaste tillfället uppges att det beror på att det inte regnat några större mängder senaste tiden.

– Ofta kommer lukten från dagvattenledningar när det blir stillastående vatten. Det kan bli hemska lukter av det, så det behöver inte vara avloppsvatten. Det blir så här när det är torrt länge, då rör sig inte vattnet. Ofta känner man det vid stuprören som går ned i marken. Regnar det så spolar det undan det äckliga vattnet, säger Andreas Sjölund, förvaltningschef på Stenungsundshem.

Senast var i förra veckan och på Hemmakväll har odören känts starkt menar Bojan Trifkovic som vill att det ska vidtas åtgärder för att komma till rätta med det återkommande problemet.

– Det har hänt fem-sex gånger på två år och jag har felanmält. Jag pratar med alla möjliga men Citycon skyller på kommunen. Som fastighetsägare har de ett ansvar att rensa oftare och se till att det upphör. Citycon ska fixa det, de kan inte hålla på att skylla på kommunen, säger Bojan Trifkovic.

Carina Erlandsson är centrumchef för Stenungstorg. Hon menar att centrumägaren tar problemet på allvar, men att det är kommunen som ansvarar för ledningsnätet.

– Det är Stenungsunds kommun som har problem med ledningarna, det är inte våra avloppsrör. De har varit här och tittat och åtgärdat det. Tyvärr har det vid några tillfällen luktat och det har gått in i hela huset, det är olyckligt. När vi fått in felanmälan har våra tekniker stått i kontakt med kommunens ansvariga. Jag tycker inte det här är ett så stort problem, det händer inte speciellt ofta.

Andreas Sjölund menar att det är svårt att få till en långsiktig lösning på problemet.

– Vi har försökt åtgärda problemet, men det är sättningar mellan huvudstråket längs hela allégatan med alla huvudledningar och huskropparna som gör att det blir stillastående dagvatten. Det är pålat i det området och ledningarna mellan stråket är upphängda vilket innebär att de kan ge med sig och på några ställen har vi haft problem som vi åtgärdat. Men jag tror inte det är så stora fel, utan en mindre sättning som gör att det blir stående vatten, så jag tror det bästa är att spola ledningarna.