Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Bild: privat
Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Bild: privat

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Borealis vill skjuta upp ugnsrenovering

Petrokemijätten Borealis begär i en skrivelse att få skjuta upp renoveringen av krackerugnarna i Stenungsund till utgången av 2023. Anledningen är dels den stora branden under 2020 samt coronapandemin som försenat tillgången av utländsk expertis.

Länsstyrelsen i Göteborg har granskat företagets begäran men vill ha ytterligare information från företaget varför man inte kan hålla tiderna för renoveringen, och hur detta påverkar energiförbrukningen samt en motivering av vilka säkerhetsproblem en förlängd drift som idag innebär.

Det var 2014 som Borealis fick tillstånd av miljödomstolen till fortsatt drift av krackern i Stenungsund. I domen bestämdes bland annat att renoveringen av de sex äldsta krackugnarna ska starta senast vid utgången av 2016 och avslutas senast vid utgången av 2022.

Företaget har sammanlagt nio krackugnar för sin process i Stenungsund varav sex installerades under perioden 1969 till 1973. Det finns enligt företaget behov av att byta ut eller vidta omfattande renoveringsarbeten på dessa. Företaget har beslutat att ta två av ugnarna ur drift helt när renoveringen är klar och renovera upp de övriga fyra. Dessa bägge ugnar måste dock vara i drift fram till renoveringen är helt färdig vilket nu alltså behöver ske till utgången av 2023.

Borealis konstaterar i sin ansökan att återuppbyggnaden av anläggningen efter branden i maj 2020 inte kunde ske samtidigt som renoveringen av ugnarna eftersom återställning av anläggningen hade högsta prioritet. Dessutom kunde man inte så snabbt som det var tänkt få in utländska entreprenörer till Sverige på grund av pandemin.

Enligt Borealis bedömning kommer utsläppen av kväveoxider från anläggningarna att bli cirka 15 ton högre på grund av den förlängda tiden. Utsläppen av kväveoxider från ugnarna har under åren 2016-2019 varit mellan 311 och 330 ton. 2020 kan inte jämföras eftersom anläggningen stått still i 8,5 månad. Företaget menar att det efter renoveringen inte ska bli några högre utsläpp av kväveoxider utan snarare något lägre. Länsstyrelsen bedömer inte att förseningen har någon avgörande påverkan på utsläppen av kväveoxider. Däremot efterlyser länsstyrelsen en redogörelse för energiförbrukningen eftersom företaget talat om en minskad energiförbrukning och ökad energiåtervinning.

Enligt Borealis blir säkerhetsriskerna vid krackugnarna avsevärt mindre efter renoveringen och länsstyrelsen vill ha en redovisning av hur risknivån påverkas av den förlängda drifttiden av de äldre ugnarna.

Tilläggas ska att företaget också har sökt förlängd dispens för utsläpp från de två ångpannorna och för en av dem till utgången av 2022. Det är brännarna som måste bytas ut vilket är bättre än att installera gasrening. Länsstyrelsen anser att en dispens är rimligt att ge.