Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hogias nya kontorshus. Bild: aronssonl
Hogias nya kontorshus. Bild: aronssonl

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Familjekonflikten inom Hogia i nytt läge

Familjekonflikten inom programvaruföretaget Hogia-gruppen i Stenungsund har hamnat i ett delvis nytt läge sedan den hembudsklausul för företagets aktier som funnits i alla år nu slopats. Det innebär att majoritetsägarna kan överlåta sina aktier fritt till en stiftelse.

Sedan 1979 har det funnits en så kallad hembudsklausul för aktierna i familjeföretaget då man ville säkra att Hogia för all framtid skulle blir ett familjeägt företag. Idag finns inga externa ägare i företaget utan Bert-Inge och Åse Hogsved äger 70 procent av aktierna och deras bägge söner 30 procent.

För ett par år sedan uppstod en konflikt inom ägarkretsen där de bägge sönerna riktade kritik mot hur Hogia sköttes och att de inte genom hembudsreglerna fritt kunde överlåta sina aktier. För att undvika splittring av företaget beslöt majoritetsägarna, alltså Bert-Inge och Åse Hogsved, att en stiftelse skulle bildas dit aktier kan överlåtas utan hinder av hembudsförfarandet. Konflikten ledde sedan till att sönerna stämde Hogia AB och begärde att hela företaget skulle likvideras och i andra hand att hembudet inte skulle gälla överlåtelse till stiftelsen. Hogia har idag cirka 650 anställda och är Stenungsunds näst största företag.

För några dagar sedan beslöt emellertid Hogia på en extra bolagsstämma att hela hembudsklausulen upphävs, detta bara några dagar innan företagskonflikten tas upp till förberedande förhandling vid tingsrätten i Uddevalla.

Beslutet som majoritetsägarna röstade för innebär att minoritetsägarna kan sälja sina aktier till vem de vill samtidigt som majoritetsägarna kan överlåta sina aktier till den stiftelse som bildats. Därmed finns heller inga krav att föräldrarna i första hand måste erbjuda sina aktier i familjeföretaget till sönerna. Hogias jurister hävdar att den stämning i hembudsfrågan som lämnats in till tingsrätten inte längre är aktuell.

Berrt-Inge Hogsved, vd för Hogiagruppen, säger i en kommentar:

– Vi har nu likställt hela frågan så att varje aktieägare kan göra vad han eller hon vill med sina aktier. Konflikten och den nuvarande ägarsituationen är olycklig och det är inte rimligt att ha ägare i ett företag som i domstol yrkar att företaget ska avvecklas.

De bägge sönerna Hogsved avstyrkte ändringen och borttagandet av hembudsklausulen i bolagsordningen.

Lokaltidningen har varit i kontakt med Johan Hogsved som meddelar att han och brodern avstår från kommentarer innan tingsrättsförhandlingen.