Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Här är platserna som kan få kameraövervakning

Åtta områden anses särskilt prioriterade för en framtida kameraövervakning. Vid nybyggen föreslås också förberedelse för att kameror enkelt ska kunna sättas upp. Det står klart sedan kommunförvaltningen tagit fram ett underlag för hur kommunen ska arbeta med frågan.

Bakom förslaget till kameraövervakning av speciellt utsatta områden i Stenungsund står Moderaternas gruppledare Johan Jönsson. Han lämnade redan i maj 2019 in en motion till kommunfullmäktige om att kommunen bör utreda och kontinuerligt arbeta med vilka områden i som ska kameraövervakas. Motionen bifölls i december förra året och nu har förvaltningen tagit fram ett underlag för hur det här ska gå till.

Det har tagit två år från det du lämnade in motionen, vad tycker du om vägen fram till nu?

– Den har varit alldeles för lång egentligen. Jag är så klart jätteglad att man tar tag i det och det känns som tjänstemännen tagit till sig frågan och kommer driva det framåt. Jag önskar bara att vi hade haft det framme innan stöket på Torget och stenkastningen från gångbron. I sådana här viktiga frågor ska man inte vara tvåa på bollen.

Vad tycker du om underlaget som presenterades i Allmänna utskottet häromdagen?

– Jag tycker det är en bra början. Listan stämmer bra överens med min känsla över vilka områden som behöver ha kamera. Listan kommer ju också att fyllas på. Man skapar en del problemställningar. Det är också positivt med tillägget att det vid nybyggnationer ska förberedas så det enkelt går att sätta upp kameror.

Ska man vänja sig vid att vara övervakad?

– Det är en intressant frågan som man alltid får när det gäller kameraövervakning. Jag tror det är något man måste acceptera. Jag tror tyvärr vi behöver finna oss lite mer i det här, men vi vill ju inte ha det som i Kina heller.

Hur ser du på att kommunen tar på sig extra kostnader för övervakning?

– Jag tror man måste se det i ett större perspektiv, det handlar om vilka vinster det ligger i att förebygga brott. Det finns ett värde som inte går att peta in i ett Excel-ark. Sedan har vi utredningen som gjordes om att bygga in gångbron i plexiglas som visade att det är förenat med skyhöga kostnader. Det kan man ställa i relation till vad det kostar att sätta upp kameror. Visst det är tråkiga pengar, och jag skulle helst se att vi slapp lägga pengar på sådant här, men nu är verkligheten tyvärr sådan.

LÄS MER: Dyrt bygga in gångbro som skydd mot stenkastning

Inom kort ska underlaget för det nya arbetssättet med kameraövervakning upp för beslut i kommunstyrelsen och fullmäktige.

– Jag känner att nu har vi en politisk enighet och det är bra, säger Johan Jönsson.

Bedömningen av prioriterade platser baseras på kostnader för skadegörelse av kommunala byggnader och även en samlad bedömning tillsammans med Polismyndigheten. Ekenässkolan i Ödsmål toppar listan med en total skadegörelsekostnad över senaste treårsperioden på 147 000 kronor. Tvåa på listan över mest kostsamma skadegörelsen är Kristinedalskolan som uppgick till 130 000 kronor.

Kameraövervakning är aktuell på två platser i kommunen. På Nösnäsgymnasiet projekteras och utreds uppsättning av kameror inne på skolan. Kommunen har också ansökt om tillstånd för kameraövervakning på gångbron över Göteborgsvägen där det slängts ned sten och andra större föremål mot fordon.

Prioriterade område för kamerabevakning (fastighetsägare)

Stenungstorg yttre miljö – Kulturhusparken (privat fastighetsägare och kommunen)

Nösnäsgymnasiet inre och yttre miljö (kommunen)

Hasselbacksområdet (Stenungsundshem, privat fastighetsägare och kommunen)

Stora Höga centrum (kommunen)

Kristinedalskolan (kommunen)

Stora Högaskolan (kommunen)

Stenungskolan (kommunen)

Ekenässkolan (kommunen)