Leif Cristiansson och Arne Schmidt kämpar för att kommunen ska godkänna deras enskilda avloppsanläggningar. Foto: Annika Sahlin Ottosson Bild: Annika Sahlin
Leif Cristiansson och Arne Schmidt kämpar för att kommunen ska godkänna deras enskilda avloppsanläggningar. Foto: Annika Sahlin Ottosson Bild: Annika Sahlin

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Hoppas ny dom ska lösa avloppstvist med kommun

Leif Cristansson och Arne Schmidt kämpar för rätten att själva välja avloppsrening till sina fastigheter. Nu hoppas de att en ny dom från mark- och miljödomstolen i Växjö ska få ett slut på tvisten med Stenungsunds kommun.

Bägges avloppsbrunnar har dömts ut av kommuns miljöenhet och de har valt att anlägga ett system utvecklat i Lyse, Niklassons Avloppsrening. Produkten togs fram av framlidne innovatören Karl-Olof Niklasson som en billigare lösning för att landsbygdsbor skulle kunna bo kvar i sina hus då det kan bli mycket kostsamt att installera ny avloppsrening.

Den produkten vill kommunen inte godkänna, trots att Cristiansson och Schmidt kan påvisa godkända analyser av avloppsvattnet som släpps ut efter rening. Leif Cristiansson menar att kommunen inte har rätt att bestämma teknisk lösning, utan enbart ska se på själva funktionen, alltså vilken miljöpåverkan en anläggning har.

LÄS MER: Tar strid om rätten att välja avloppsrening

– Jag har bevisat gång på gång att jag inte är någon miljöbov. Min anläggning fungerar som den ska. Domen i Växjö är ju prejudicerande och där framgår tydligt vad kommunen har att rätta sig efter och lagen är väl lika för alla i landet, säger Leif Cristiansson.

Kommunens chef för Bygg och Miljö, Maja Andersson, menar att domen inte är det, eftersom ärendet inte avgjorts i högsta instans. Det håller inte före detta kommunpolitikern Roland Ekstrand, som företräder enskilda fastighetsägare i avloppsfrågor, med om. Han anser att domen kan få stor betydelse för den enskilde, även för de två Ödsmålsborna som han hjälper.

– Eftersom kommunen valt att inte överklaga domen är den prejudicerande och Stenungsunds kommun ska följa den. Man måste som myndighet kunna peka på konkret skada för att kunna sätta ett förbud, så nu väntar vi på att kommunen lägger ned ärendena.

Roland Ekstrand från Strängnäs har specialiserat sig på juridiska frågor gällande enskilda avlopp. Bild: Pressfoto
Roland Ekstrand från Strängnäs har specialiserat sig på juridiska frågor gällande enskilda avlopp. Bild: Pressfoto

Att han valt att hjälpa beror på att han ser många privatpersoner som rättslösa i kampen mot myndigheter.

– Vi måste bespara människor det här lidandet. De ringer och gråter i telefonen för kommunerna tvingar dem att bygga om avloppsanläggningar som de inte ens kan bevisa inte fungerar. Det är omöjligt för en privatperson att bemöta en risk som inte är konstaterad. Det otäcka som nu sker, är att domstolarna nästan alltid går helt på kommunernas utdömande av viten, sedan lämnas det över till kronofogden och du är tvungen att betala. Det är ju just vad som hänt med Leif och det är bland de grövsta fall jag mött på. De tog hans gamla bil och har till och med tagit införsel på hans pension.

Roland Ekstrand har skrivit till Miljö- och jordbruksutskottet för att sätta ljus på frågan. I brevet menar han bland annat att lokala miljönämnder genom miljöbalken fått en myndighetsroll som inte är oproblematisk då nämnden agerar både åklagare och domare.

– Ordförande i utskottet hörde av bara en halvtimme efter jag skickat min inlaga och de kommer att ta upp det till diskussion, säger Ekstrand.

Leif Cristiansson har krav på sig att lämna in ny ansökan om en annan av kommunen godkänd reningsteknik, men har inte hört något från kommunen på evigheter.

– Jag har haft hit politiker för att visa dem hur anläggningen ser ut och fungerar. Det var snart ett år sedan. De fick också se analysrapporterna jag har. Kommunen har fått så mycket information, ändå fortsätter de driva sak mot mig som person, säger Leif Cristiansson.

Direkt när han fick höra om domen i Växjö skrev han brev till Tekniska myndighetsnämnden som han vill ha svar på.

– Jag vill med anledning av domen att mitt ärende ska avslutas men det har jag inte fått svar på. Det har gått ut till alla ledamöter. Jag var nere personligen och lämnade kopior på mitt brev och såg till att det diariefördes.

Det var för 1,5 månad sedan och han har hittills inte fått ett enda svar.

– Jag har inte heller hört något från kommunen på evigheter. Handläggaren var här i juni och tog prov och sade att hon skulle återkomma snarast. Att politikerna inte svarar på Leifs brev är mycket anmärkningsvärt, säger Arne Schmidt.