Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Uddevalla tingsrätt. Bild: Jacob Humlén
Uddevalla tingsrätt. Bild: Jacob Humlén

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Ingen förlikning i striden om Hogia – trots tre timmars förhandlingar

Det blev ingen förlikning mellan parterna far-mor och bägge sönerna Hogsved i den infekterade striden om Hogias framtid – detta trots tre timmars förhandlingar vid tingsrätten i Uddevalla på tisdagen. En ny förhandling ska hållas 1 juni.

Detta var första gången sedan februari 2020 – när de två sönerna Hogsved stämde bolaget – som parterna i familjen möttes i tingsrätten. Efter cirka en timmas öppna förhandlingar där parterna stod fast vid sina tidigare ståndpunkter kallade rådman Linus Martinsson till överläggningar med en part i taget för att undersöka möjligheten till en uppgörelse i godo. Martinsson konstaterade i sina anföranden att det borde finnas möjligheter till kompromisser mellan parterna eftersom risken är att man förlorar oerhört stora värden och good-will om man låter det hela gå till en rättegång där tingsrätten avgör tvisten.

– Jag vill uppmana parterna att fundera över om inte en kompromiss är möjlig i den här tvisten. Annars är tingsrätten givetvis redo att avgöra alltsammans men då kommer stora värden – hur det än går – att gå förlorade, sa Linus Martinsson och fortsatte:

– Antingen vinner Hogia och då kommer kärandesidan, alltså sönerna, att drabbas mycket hårt både ekonomiskt och på andra sätt. Om sönerna vinner kommer hela företaget att likvideras vilket kan drabba massor av anställda, kunder och andra berörda. Dessutom blir PR-förlusten för alla inblandade och företaget mycket stor. Redan vid dagens överläggningar finns media på plats och den bevakningen kommer att bli större vid en huvudförhandling.

Kostnaderna betydande

Linus Martinsson konstaterade också att advokatkostnaderna kan bli betydande i en sådan här tvist.

Efter rådmannens anförande gick parterna med på att diskutera inför tingsrätten och dessa överläggningar, som skedde med en part i taget, tog cirka tre timmar innan Linus Martinsson drog slutsatsen att det för dagen inte fanns några utsikter till en förlikning. Parterna gick dock med på att mötas ytterligare en gång den 1 juni efter att bägge parter var för sig har räknat på kostnader och följder av en dom alternativt en uppgörelse i godo.

– Men när ni kommer tillbaks efter överläggningar och beräkningar utgår jag från att ni har något att komma med. Om ni finner förlikningen utsiktslös vill tingsrätten veta detta innan och då kommer vi att gå vidare till huvudförhandling i fyra dagar inför tre domare. När den blir kan jag inte säga men risken är stor att det hela drar ut långt på tiden, menar Linus Martinsson.

Beredda till förhandlingar

Tvisten i Hogia gäller det kommande inflytandet över företaget med sina 600 anställda. Bert-Inge och Åse Hogsved äger 70 procent av aktierna och de bägge sönerna Johan och Marcus 30 procent. Sönerna har stämt Hogia och yrkat att företaget ska försättas i likvidation och som andrahandsyrkande att de stämmobeslut som fattats om att aktier kan överlåtas till en nyligen bildad stiftelse ska upphävas. Hogia har svarat med att ta bort hembudsklausulen i bolagsordningen vilket innebär att var och en fritt förfogar över sina aktier. Då menar Hogia och dess ledning att de bägge sönerna – som klagat över att deras aktier blir värdelösa – kan sälja aktierna helt fritt. Det här har sönerna inte accepterat utan motsatt sig.

Vid tisdagens förberedande förhandling vid tingsrätten i Uddevalla konstaterade parterna dock att de är beredda till förhandlingar. Parterna kan då antingen utse en utomstående medlare eller att tingsrätten leder medlingsförhandlingarna och parterna har valt det senare.

– Jag kan ändå konstatera att en förlikning inte är avfärdad, fastslog Martinsson.