Olof Lundberg (S) håller till viss del med i kritiken. Bild: Annika Sahlin
Olof Lundberg (S) håller till viss del med i kritiken. Bild: Annika Sahlin

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Kommunstyrelsens ordförande: ”Det finns anledning att granska oss själva”

Invånares kritik om handläggningen av enskilda avlopp ska tas på allvar. Det menar Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande, som också svarar ja på frågan om det finns anledning för kommunen att granska den egna verksamheten.

Flera invånare riktar kritik mot kommunens handläggning och bemötande under ansökningsprocessen för enskilda avlopp. De har kämpat i åratal mot vad det de ser som maktmissbruk och felaktiga bedömningar.

LÄS MER: Stenungsundsbor tar strid om enskilda avlopp

Olof Lundberg är inte insatt i regelverket, men medger att det finns fog för kritiken.

– Delvis skulle jag säga att det finns en viss sanning i det här. Förvaltningen tittar också över situationen.

Har du nåtts av kritik från invånare?

– Ja, jag har haft samtal med vissa.

Finns det anledning för kommunen att granska sig själv?

– Det tycker jag nog att det gör i detta läget. Om det ska göras en revision vet jag inte för jag vet inte om det fungerar när det är ett myndighetsärende. Det jag funderat mest på är om det rätt eller fel, men det är svårt för mig att bedöma eftersom jag inte kan lagstiftningen, säger Olof Lundberg.

Morgan Andersson (S) är ordförande för nämnden som inte delger media om vad som beslutats innan protokollet justerats. Det gör att vi inte får svar om utgången av Leif Cristianssons ärende, men även Andersson tar till sig kritiken.

– Jag tycker så klart det här är tråkigt. Jag som ordförande försöker göra så frågorna hanteras rätt för jag ser att de inte blivit det i flera fall. Vi gör ett allvarligt försök att se till att lagstiftningen följs och att det blir rätta bedömningar. Jag hoppas invånarna kommer att se slutresultatet.

Under mötet skulle kommunjuristen redogöra för vad domen i Mark- och miljödomstolen kan ha för relevans för Stenungsunds kommuns bedömningar. Ledamöterna fick inte svar på det berättar ledamoten Thomas Danielsson, vars parti Centern, driver landsbygdsfrågor.

– Vi vill ha lite mer kött på benen för hur man tänkt i domslutet. Hon tyckte det var några oklarheter och ville ha förtydliganden. Hon hade tyvärr inte fått tag i domaren i ärendet, så det hände egentligen inget med frågan.

Kommunjuristens tolkning utifrån Växjödom

”Av domen framgår att ett förbud inte enbart kan bygga på en schabloniserad skrivbordsbedömning utifrån avloppsanläggningens ålder utan att en individuell bedömning måste göra som inkluderar att kommunen pekar på konkreta omständigheter som tyder på att reningsgraden är otillräcklig.”

”Domstolen har uttryckt sig otydligt när de beskriver att det för föreläggande eller förbud ”krävs att en skada eller olägenhet har konstaterats”. Detta är inte korrekt – det krävs ett konstaterande av att det föreligger ”skäl att anta” att verksamheten/åtgärden kan medföra skada (MB 2:4). Att endast RISK för skada räcker för föreläggande/förbud är inte kontroversiellt och har fastslagits av MÖD (Mark- och miljöverdomstolen, reds anm) i flera vägledande domar bland annat MÖD 2020:20 och 2015:1.”

”Domen är en MMD-dom (Mark- och miljödomstolen, reds anm) och den är alltså inte generellt vägledande för rättstillämpningen utan är ett avgörande i ett enskilt fall. För generell vägledning används MÖD-avgöranden. Det aktuella domslutet säger inte heller någonting om huruvida kommunen gjort rätt eller fel bedömning i sak utan endast att ytterligare utredning i ärendet krävs.”