Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kungälvs sjukhus.  Bild: Kristian Johansson
Kungälvs sjukhus. Bild: Kristian Johansson

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Kungälvs sjukhus öppnar nya avdelningar

Kungälvs sjukhus kommer att ta helt nya vårdavdelningar med 112 platser i bruk efter utbyggnaden. Två av dessa avdelningar ska användas för vuxenpsykiatrin som idag har för dåliga lokaler.

Sjukhuset som är bassjukhus för invånarna i Stenungsund och på Tjörn kommer samtidigt att öppna två vårdavdelningar i nybygget för akut och planerad vård.

Kungälv ska bli förstasjukhus för delar av Göteborg, bland annat norra Hisingen och Angered. Man räknar med att detta ökade behov ska omfatta två vårdavdelningar på 56 platser medan vuxenpsykiatrin får motsvarande antal platser.

Beskedet är att 50 procent av det akuta patientflödet från norra Hisingen och Angered ska styras till Kungälv och inte till Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). Motsvarande gäller för vårdcentralerna där hälften av patienterna ska ha Kungälv som bassjukhus i stället för SU. Detta gäller både planerad och akut vård. Man kommer också att se till ambulansverksamheten styrs så att ett antal patienter från Hisingen och Angered körs till Kungälv och inte till SU.

Det här beslutet fattade regionstyrelsen på tisdagen och styrelsen avsätter också åtta miljoner i omställningsbidrag för projektet. Om man inte kan genomföra dessa förändringar utan anpassningar av lokaler och inköp av utrustning ska styrelsen för sjukhusen i Väster (dit Kungälv hör) starta förstudier för dessa investeringar omedelbart.

Omfattningen av detta utökade vårduppdrag innebär att besöken på akutmottagningen i Kungälv ökar med 10 000 per år från 30 000 till 40 000. Här inräknas både de som kommer gående och transporter med ambulans. Man räknar också med att det akuta flödet innebär cirka 600 operationer årligen och cirka 3600 remisser från vårdcentralerna.