Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sedan 2012 har exploatören velat bygga ut området vid E6 i Spekeröd. I somras godkände politikerna detaljplanen som sedan överklagats. Bild: Annika Sahlin Ottosson
Sedan 2012 har exploatören velat bygga ut området vid E6 i Spekeröd. I somras godkände politikerna detaljplanen som sedan överklagats. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Nej till detaljplan för ny handelsplats

I juni förra året godkände kommunfullmäktige efter åtta år detaljplan för handelsplats i Spekeröd. Affärsutvecklaren Dimce Petrovski var lättad över beslutet, men det överklagades och domstolen har upphävt beslutet. Nu överklagar kommunen i högre instans.

Dimce Petrovski har sedan 2003 dragit igång en mängd verksamheter som bensinstation, hotell och restauranger i området och han har flera affärskedjor som väntar på att få etablera sig här, bland annat Biltema. Så här sade han i en intervju med Lokaltidningen STO efter fullmäktiges beslut förra året:

Dimce Petrovski, affärsutvecklare och grundare av Spekerödsmotet vill fortsätta utveckla platsen till ett handelsområde av större mått. Bild: Annika Sahlin Ottosson
Dimce Petrovski, affärsutvecklare och grundare av Spekerödsmotet vill fortsätta utveckla platsen till ett handelsområde av större mått. Bild: Annika Sahlin Ottosson

"Efter allt kämpande och de 20 miljoner jag lagt på utredningar för att komma vidare är det en otrolig lättnad att rättvisan äntligen segrat. Man ska komma ihåg att när jag först kom hit var platsen bara en stor lergrop. Det som förvånat mig mest under den här tiden är motståndet till något som kommer skapa 450 arbetstillfällen, inte inräknat alla underentreprenörer som ska hit under byggnationen. Ungdomar flyttar från Stenungsund för att det inte finns tillräckligt med jobb men nu skapar vi jobb för dem här. I slutändan ger det här arbeten och inkomster till kommunen.”

Men efter det att en berörd invånare med juridisk hjälp överklagat beslutet och fått rätt på två punkter, bestämde Mark- och miljödomstolen i Vänersborg för några veckor sedan att upphäva beslutet.

Domstolen bedömer att i och med att den antagna detaljplanen tar ett område som i översiktsplanen avsatts för oförändrad markanvändning i anspråk, innehåller detaljplanen en avvikelse från översiktsplanen. Avvikelsen är inte obetydlig. Domstolen menar därmed att kommunen haft skyldighet att i kungörelser och i själva i planbeskrivningen ha med upplysning om avvikelsen, samt att i planbeskrivningen dessutom ange på vilket sätt planen avviker från översiktsplanen och skälen för det.

I veckan skickades kommunens överklagan in till Mark- och miljööverdomstolen. Daniel Jerling, chef för sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, menar att på första punkten handlar det om ett rent formaliafel som saknar relevans.

– Vi vill att överdomstolen prövar fallet, då det är ett formaliafel som i så fall har begåtts och att det saknat betydelse med nu gällande översiktsplan som säger något annat än den tidigare.

En bild ur gestaltningsprogrammet över Spekeröds handelsplats. Gestaltningsbilder är endast förslag som visar en tanke eller en idé om hur områdets bebyggelseutformning ska kunna utformas. Bild: Stenungsunds kommun
En bild ur gestaltningsprogrammet över Spekeröds handelsplats. Gestaltningsbilder är endast förslag som visar en tanke eller en idé om hur områdets bebyggelseutformning ska kunna utformas. Bild: Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen i december förra året och i den är området utpekat för att möjliggöra handel.

På andra punkten som domstolen gett den överklagande rätt handlar det om huruvida jordbruksmarken är brukningsbar eller inte. Domstolen menar att kommunen brustit i att lämna information om marken i planbeskrivningen och motiverar sitt beslut så här:

”Det är därför inte möjligt att bedöma huruvida jordbruksmarken är brukningsvärd. Under alla förhållanden har kommunen inte visat att så inte är fallet, varför domstolen vid sin bedömning har att utgå från att jordbruksmarken är brukningsvärd.”

– I den delen hävdar vi att den inte ska bedömas som brukningsvärd, vilket varit vår bedömning hela tiden, säger Jerling.

Dimce Petrovski är av samma åsikt.

– Jag anser att domen är felaktig, när de påstår att vi tar jordbruksmark i anspråk, marken i fråga är industrimark och vattenskadad sumpmark och är ej odlingsbar.

När det gäller punkt två menar Petrovski att det saknas logik i domstolens bedömning och att det måste vara kommunen, inte domstolen som ska styra samhällsutvecklingen.

– Dessutom är planen numera i linje med ÖP-20 (nya översiktsplanen, reds anm) så det saknas logik, när man riskerar 400 arbetstillfällen på grund av juridiskt trams efter åtta års utredning. Kommunen har ju godkänt detaljplanen, alla utredningar är klara och kommunen ska och bör styra utvecklingen i Stenungsund, inte Mark- och miljödomstolen.

Kommunalrådet Olof Lundberg (S), hoppas nu att överdomstolen kommer göra en annan bedömning.

Olof Lundberg (S), ordförande kommunstyrelsen, hoppas att planen får godkänt i högre instans. Bild: Annika Sahlin Ottosson
Olof Lundberg (S), ordförande kommunstyrelsen, hoppas att planen får godkänt i högre instans. Bild: Annika Sahlin Ottosson

– Det är olyckligt att det blivit överklagat igen. Nu ska det väl förhoppningsvis bli det sista, men vi får se vad yttrandet från Mark- och miljööverdomstolen blir.

Vad betyder kan en handelsplats av den här storleken har för betydelse för Stenungsund?

– Jag tror den kommer betyda rätt mycket. Det är ju många arbetstillfällen det handlar om så den är absolut välkommen. Vi i S har ju varit emot planen, men det har gått för långt för att vara emot den längre.

Det har gått många år för att komma i mål och det finns ett antal företag som väntar på att få etablera sig på platsen. Har några av dessa hört av sig till dig?

– Nej, men jag vet att ett företag och dess juridiska ombud kontaktat Daniel Jerling och pratat om att kommunen ska lämna in ett överklagande.

”Jag tycker det är det är jättebra att vi överklagar”, säger oppositionsrådet Maria Renfors (M). Pressbild
”Jag tycker det är det är jättebra att vi överklagar”, säger oppositionsrådet Maria Renfors (M). Pressbild

Oppositionsrådet Maria Renfors (M) menar att Stenungsund kan brista i trovärdighet inför företag som vill etablera sig på orten när det tar så lång tid som att få svar om en detaljplan kan godkännas eller inte.

– Ska människor våga att satsa här så måste det finnas en förutsägbarhet, alltså om det är värt risken och jobbet. Annars kommer Stenungsunds kommun väljas bort. I det här ärendet har det inkommit nya invändningar längs hela vägen, det har ju tagit åtta år. Det blir tydligt när man ser vänstra sidan av motorvägen som är fullt utbyggd, men på höger sida har det varit enormt många hinder. Jag tycker det är det är jättebra att vi överklagar.

Vad har en handelsplats vid motorvägsmotet har för betydelse för orten?

– Det är inte upp till mig att bedöma. Däremot är det intressant med arbetstillfällen och att Stenungsund växer och utvecklas, säger Maria Renfors.