Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Samtidigt som en liten ökning av antalet smittade nu kan skönjas fortsätter allt fler att få sitt vaccin. I regionen har 39,6 personer nu vaccinerats med två doser, och 60,1 procent med en dos. Bild: Catrin Hansson
Samtidigt som en liten ökning av antalet smittade nu kan skönjas fortsätter allt fler att få sitt vaccin. I regionen har 39,6 personer nu vaccinerats med två doser, och 60,1 procent med en dos. Bild: Catrin Hansson

Ny ökning av antalet smittade på Orust och Tjörn

Från att Orust inte hade ett enda inrapporterat fall av corona under midsommarveckan ökar nu smittan igen på ön. Detta om än blygsamt med fem konstaterade fall. Det samma gäller Tjörn där antalet nysmittade förra veckan steg till tolv personer.

Detta att jämföra med åtta under midsommarveckan. Men detta är samtidigt den högsta siffran i Tjörns kommun på sex veckor.

I Stenungsund fortsätter dock kurvan nedåt. Här rapporterades bara fyra nysmittade under vecka 26, vilket är den lägsta siffran för året. Men statistiken bör tolkas med försiktighet, påpekar Folkhälsomyndigheten själva, då databasen Sminet återigen har legat nere och senare säkerhetsuppdaterats.

I regionen i stort ökar samtidigt antalet nya bekräftade covidfall för första gången på flera veckor, vilket tros ha sin förklaring i den snabba spridningen av den nya deltavarianten.

Enligt Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionent, syns tydliga kopplingar till ett ökat resande, främst resande från södra Europa.

LÄS MER: Smittan ökar i regionen – delta och resande bakom

– Under sommaren gäller det att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen. Många längtar efter att kunna resa fritt men resor utomlands innebär en stor risk för att bli smittad och att sprida smitta. Särskilt vid resor till södra Europa ser vi nu att alltfler kommer hem med covid-19 och riskerar att smitta andra efter hemkomsten, uppger Leif Dotevall i ett pressmeddelande.

Totalt 299 fall av covid-19 rapporterades förra veckan i Västra Götaland, detta att jämföra med 234 under midsommarveckan. Flest fall förekommer just nu i åldrarna 20-30 år och geografiskt sett är det flest fall i Göteborgsområdet.

Samtidigt fortsätter allt fler att få sitt vaccin. I Västra Götalandsregionen har 39,6 procent nu vaccinerats med två doser, och 60,1 procent med en dos.

LÄS MER: Effektivare vaccin mot deltavarianten i Sverige till hösten

Pandemin innebär dock fortfarande en belastning på sjukhusen i Västra Götaland. Varje dag läggs det fortfarande in nya patienter med covid-19 som är så pass allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård. Men de senaste veckorna har trycket legat på en relativt låg nivå.

Enligt regionens senaste uppdatering fanns det i onsdags klockan 10 totalt 40 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav fyra på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

– Pandemin i sig är inte längre sjukvårdens stora utmaning. Men i kombination med sommarbemanning på sjukhusen och ett stort söktryck på andra sorters vård innebär det hög beläggning i sjukvården, uppger Marga Brisman, beslutsfattare i VGR:s regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL.

Antal nya fall av covid-19 i Stenungsunds kommun, år 2021

Vecka 26: 4

Vecka 25: 5

Vecka 24: 7

Vecka 23: 10

Vecka 22: 13

Vecka 21: 9

Vecka 20: 33

Vecka 19: 34

Vecka 18: 54

Vecka 17: 74

Vecka 16: 58

Vecka 15: 82

Vecka 14: 106

Vecka 13: 93

Vecka 12: 128

Vecka 11: 105

Vecka 10: 95

Vecka 9: 145

Vecka 8: 212

Vecka 7: 150

Vecka 6: 123

Vecka 5: 72

Vecka 4: 86

Vecka 3: 67

Vecka 2: 65

Vecka 1: 98

Antal nya fall av covid-19 i Orust kommun, år 2021

Vecka 26: 5

Vecka 25: 0

Vecka 24: 1

Vecka 23: 5

Vecka 22: 4

Vecka 21: 8

Vecka 20: 24

Vecka 19: 26

Vecka 18: 17

Vecka 17: 25

Vecka 16: 38

Vecka 15: 61

Vecka 14: 64

Vecka 13: 40

Vecka 12: 68

Vecka 11: 49

Vecka 10: 63

Vecka 9: 59

Vecka 8: 76

Vecka 7: 22

Vecka 6: 40

Vecka 5: 26

Vecka 4: 30

Vecka 3: 38

Vecka 2: 82

Vecka 1: 38

Antal nya fall av covid-19 i Tjörns kommun, år 2021

Vecka 26: 12

Vecka 25: 8

Vecka 24: 6

Vecka 23: 8

Vecka 22: 11

Vecka 21: 2

Vecka 20: 14

Vecka 19: 33

Vecka 18: 54

Vecka 17: 31

Vecka 16: 30

Vecka 15: 40

Vecka 14: 52

Vecka 13: 61

Vecka 12: 48

Vecka 11: 55

Vecka 10: 40

Vecka 9: 56

Vecka 8: 64

Vecka 7: 58

Vecka 6: 51

Vecka 5: 75

Vecka 4: 40

Vecka 3: 36

Vecka 2: 27

Vecka 1: 39

Källa: Folkhälsomyndigheten