Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Regionen vill lägga 100 miljoner på att bygga om Nösnäsmotet

100 miljoner är Västra Götalandsregionen beredda att betala för ombyggnad av det hårt kritiserade Nösnäsmotet i Stenungsund på länsväg 160. Samtidigt kommer det att krävas att kommunen tar ett stort ekonomiskt ansvar för projektet.

Det här framgår av den regionala infrastrukturplan som Västra Götalands-regionen nu presenterar och som beredningen för hållbar utveckling antog förra veckan.

I planen finns alltså 100 miljoner för ombyggnad av Nösnäskorsningen i Stenungsund, en korsning som sedan många år tillbaks är en trafikpropp med långa köer ut mot öarna snart sagt varje eftermiddag och inte minst på fredagar. En åtgärdsvalsstudie pågår för korsningen som alla menar måste moderniseras och byggas om. Regionen har inte angivit någon totalkostnad för projektet som anses vara ganska högt prioriterat men man räknar med minst 200 miljoner kronor.

En viktig del i projektet är att få bort den plankorsning över Bohusbanan som finns vid Nösnäs och gräva ned vägbanan. Bara detta gör att man behöver extra resurser.

Kristina Jonäng (C). Bild: Lasse Edwartz
Kristina Jonäng (C). Bild: Lasse Edwartz

Regionrådet Kristina Jonäng (C) säger i en kommentar att de 100 miljonerna ska ge bättre framkomlighet och högre säkerhet.

– Idag finns stora problem med långa köbildningar vid Nösnäsmotet i samband med pendling till och från arbete och skola. Den plankorsning som finns över järnvägen innebär en ren trafikfara, konstaterar hon.

Linda-Maria Hermansson (C). Bild: Annika Sahlin Ottosson
Linda-Maria Hermansson (C). Bild: Annika Sahlin Ottosson

Även kommunalrådet Linda Maria Hermansson (C) i Stenungsund konstaterar att satsningen på Nösnäsmotet är nödvändig för att Stenungsund ska kunna fortsätta utvecklas.

– En ny trafiklösning är också något som Trafikverket kräver för att kunna utveckla området Hallerna. Det är viktigt att vi får en planskild korsning. Trafikproblemen är stora idag vid den korsningen, säger hon.

Stefan Svedhem utreder trafikfrågor i Stenungsunds kommun och säger att en åtgärdsvalsstudie för Nösnäskorsningen är på väg men att man fortfarande inte lyft frågan om kommunal medfinansiering till projektet.

– Vi får ta ställning till kommunal medfinansiering när frågan kommer. Man kan konstatera att ett nytt Nösnäsmot är viktigt inte bara för Stenungsund. Vi har inte heller lyft den frågan ännu.

Stenungsunds kommun menar att detta kan vara ett projekt av gemensamt intresse för Stenungsundsregionen och att även ö-kommunerna Orust och Tjörn har nytta av satsningen.

I den regionala planen som gäller åren 2022-2033 finns också andra resurser med som berör STO-regionen. Dels konstaterar man att det resecentrum som ska byggas i Stenungsund om ett par år ska stöttas med 83 miljoner av de 165 som hela projektet kostar. Resten blir en kommunal medfinansiering.

Regionen har också föreslagit 105 miljoner till vidare utbyggnad av Södra Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg. Dubbelspår vid Grohed som medger halvtimmestrafik finns redan klart. Av de 105 miljonerna går emellertid hela 74 åt för en ny station i Brunnsbo i Göteborg vilket innebär att det inte finns mer än drygt 30 miljoner kvar till resterade projekt.

Regionen konstaterar också att det tidigare åtagandet att bygga om Myggenäs Korsväg till en rondell står kvar och skall genomföras. Det är ett projekt på över 25 miljoner, snarare uppemot 50. Fortfarande är inte åtgärdsvalsstudien på länsväg 160 klar eller sammanfattad.

LÄS MER: Så ska den olycksdrabbade korsningen i Myggenäs byggas om

– Vi gör ett omtag i den delen och vet mer efter sommaren, säger Caroline Karlsson, projektledare vid Trafikverket.

Slutligen nämns också den kommande Orustbron i planen men där konstaterar regionen enbart att man genomför en åtgärdsvalsstudie och att det finns en avsiktsförklaring mellan regionen, Orust kommun och Trafikverket. STO-kommunerna betalar studien och ambitionen är att bygga en fast förbindelse genom finansiering utanför ordinarie nationell och regional plan.

Anslag i den regionala länstrafikplanen

Nösnäsmotet: 100 mkr

Resecentrum Stenungsund: 83 mkr (av 165)

Södra Bohusbanan: 105

Myggenäs Korsväg: 25-50

Närliggande projekt

Elfärja Marstrand: 25 (av 50)

Väg 168 Ekelöf-Kareby, Kungälv: 314 (av 550)

Väg 168 Tjuvkil, Kungälv: 25 (av 126)

Väg 678 Grohed-Bratteröd, Uddevalla: 94 (av 110)