Kungälvs vattenverk i Dösebacka. Bild: annah
Kungälvs vattenverk i Dösebacka. Bild: annah

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Stenungsund kan få vatten från Kungälv från 2023

Sommaren 2023 kan Stenungsundsborna – och kanske även Tjörnborna – dricka vatten från Göta älv via sina kökskranar. Då ska nämligen den nya överföringsledningen till Stenungsund från Kungälv vara klar.

Så sent som på onsdagen konstaterade kommunstyrelsen i Kungälv när man granskade sina investeringsplaner att vattenprojektet med älvvatten via det nya vattenverket i Kungälv till Stenungsund och Tjörn är ett högprioriterat projekt. Alla tre kommunerna har skrivit under en principöverenskommelse om försäljning respektive köp av vatten som levereras av Kungälv via det nya vattenverket vid Göta älv.

– Vi är överens och så sent som idag har vi i kommunstyrelsen konstaterat att det här projektet i högsta grad är prioriterat. Vi är givetvis angelägna från Kungälv att få grannkommunerna som kunder hos oss, säger Anders Holmensköld (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Kungälv, på onsdagen.

Miguel Odhner (S) är kommunalråd i Kungälv:

– Vårt vattenverk är dimensionerat för att kunna leverera vatten till de bägge kommunerna och vi har möten med jämna mellanrum mellan oss tre kommuner för att göra avstämningar och uppdateringar av vattenprojektet.

Vattenverket i Kungälv. Bild: Kristian Johansson
Vattenverket i Kungälv. Bild: Kristian Johansson

Även från mottagarna ser man prioriteringen av vattenprojektet som mycket viktig.

– Detta är verkligen ett viktigt projekt för oss i Stenungsund. Vi är oerhört angelägna att hålla tidsplanen och kunna ansluta oss via avtal med Kungälv, säger Olof Lundberg (S), kommunalråd i Stenungsund.

Daniel Jerling, samhällsbyggnadschef i Stenungsund, betonar också att det är angeläget att projektet med vatten från Kungälv genomförs enligt planerna.

Förutom en ledning mellan Kungälv och Stenungsund ska också en ny och större överföringsledning på havsbotten i Hakefjorden till Tjörn skapas inom projektets ram.

Coronapandemin har inneburit en försening av lantmäterimöten med markägare längs överföringsledningen mellan Solberga i Kungälv och Jörlanda i Stenungsund.

– Det har inte gått att ha möten i dagens läge, konstaterar Marcus Larsson, projektledare för Kungälvsdelen av satsningen.

Enligt de senaste planerna har man fått klart underlaget för entreprenörerna och en ansökan om ledningsrätt för huvudledningen är gjord. Projekteringen pågår och upphandlingen ska ske mellan maj 2021 och juni 2022. Sedan byggs ledningen mellan juni 2022 och mars 2023 och därefter ska vatten kunna levereras till Stenungsund.

Enligt vattenplanen ska man börja med leveranser av 10 liter per sekund till Stenungsund och lika mycket till Tjörn och sedan ska man kunna öka leveranserna till 40 liter per sekund. Det skall vara en trygg vattenförsörjning för framtiden och beräkningarna är gjorda fram till 2050.

– Den här typen av samarbeten mellan kommunerna är viktiga, tycker både Anders Holmensköld och Miguel Odhner i Kungälv.