Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Stenungsund mot byggboom av hyresrätter

Bostadsbristen är stor i Stenungsund, men senaste åren har byggandet av nya lägenheter tagit fart med både bostads- och hyresrätter. Och fler byggprojekt ligger i startgroparna. Det största, Stenungsundshems mest omfattande projekt sedan 1990-talet har stött på patrull då detaljplanen överklagats.

Stenungsund är en kommun som stått på stadig tillväxt senaste 20 åren. Då bodde omkring 21 500 personer på orten och enligt förra årets statistik var antalet uppe och nuddade på 27 000-invånarstrecket. Det som bromsat ytterligare tillväxt är långvarig brist på bostäder. 2019 låg Stenungsund också i botten i Västra Götalandsregionen över just byggande av hyresrätter.

Under många år stod byggandet av lägenheter i princip still, men senaste tiden har flera stora byggprojekt genomförts. Det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem är största innehavaren av hyresrätter på orten med 2 018 lägenheter. Bolaget har sedan 2015 byggt sammanlagt 64 hyresrätter i Kopper- och Bergsvägenområdet och för 1,5 år sedan gjordes en mindre förtätning med fyra lägenheter. Men beståndet kommer att öka markant i framtiden om alla planer går i lås.

Siktar på inflyttning i november

Helt klart är att 44 nya hyresrätter som är en del av exploateringen av Solgårdsterrassen blir klara för inflyttning kommande vinter.

– Där håller de på att färdigställa lägenheterna invändigt. Planerad inflyttning är satt till första november. Vi förhandlar just nu om hyresnivå med Hyresgästföreningen. När det är klart kommer vi börja hyra ut lägenheterna, säger Anders Rollings, marknadschef för Stenungsundhem.

Lägenheterna kommer då förmedlas via bostadsbolagets egen kö i vilken över 7 000 personer är registrerade. Och ytterligare ett hyreshus ska byggas i kvarteret.

– Vi projekterar ett tredje hus nu. Innan vi tar det till nästa fas behövs beslut, dels i Solgårdsterrassens styrelse och i kommunfullmäktige, säger Ted Lärnhem, vd Stenungsundshem.

Det går att bygga fler hus då det finns ytterligare två byggrätter i området för Solgårdsterrassen.

I Stenungsundshems planer ligger också en förtätning av ytterligare ett bostadsområde, klart större än tidigare byggprojekt. Det handlar om Hasselhöjden med minst 335 nya lägenheter, plus 80 äldrebostäder på Hasselbacken, men projektet har stött på patrull då två privatpersoner överklagade detaljplanen i slutet av mars i år. Handläggningen av ett överklagande beräknas ta sex till tolv månader så i nuläget är utgången av överklagandet oklart.

Ritning över tänkt förtätning av Hasselbacken med omkring 400 nya bostäder (de ljusa huskropparna). Bild: Stenungsundshem
Ritning över tänkt förtätning av Hasselbacken med omkring 400 nya bostäder (de ljusa huskropparna). Bild: Stenungsundshem

Överklagandet är listat på sju punkter. Bland annat anges brist i trafiksäkerhet, ökad insyn i lägenheter, begränsning av solljus morgon och kväll, brist på skolplatser i området och att husen som ska byggas ökat i våningshöjd från fyra till sex sedan detaljplanen var ute på samråd.

Stort tryck även hos privata värdar

Den privata fastighetsägare med näst flest hyresrätter i Stenungsund är Trivsellägenheter som äger och förvaltar totalt 136 lägenheter på Koppersvägen. Lägenhetsbeståndet tillhörde tidigare Stenungsundshem som för drygt 20 år sedan sålde av det till företaget då husen stod inför ett dyrbart stambyte. Att hitta nya hyresgäster när någon flyttar ut är inget problem menar Christian Gustavsson, vd Trivsellägenheter.

– Det är jättestort tryck efter lägenheter och så tycker jag det har varit de senaste 20 åren. Vi har också hög grad av kvarboende.

Fastighetsbolaget Sjögus påbörjar snart byggnation av ett åttavåningshus med sammanlagt 39 lägenheter.

LÄS MER: Här ska 32 nya lägenheter hyras ut

Företaget Fejen Bostäder som också äger hyreshus på Bergsvägen har planer på att riva ett befintligt fyravånings lamellhus med 22 lägenheter och låta bygga ett niovånings punkthus med 48 lägenheter. En ny detaljplan är under framtagande och kommunens planenhet jobbar just nu med att ta fram ett granskningsyttrande.

LÄS MER: Vill bygga niovåningshus på Bergsvägen

Stenungsund har också upplevt en byggboom sedan början av 2000-talet med flera nya villaområden och flerfamiljshus men då med bostadsrätter.

Bostadsrätterna på Jan Ivarssons väg, Brf Utsikten i Hallerna, med sammanlagt 88 lägenheter. Bild: Annika Sahlin Ottosson
Bostadsrätterna på Jan Ivarssons väg, Brf Utsikten i Hallerna, med sammanlagt 88 lägenheter. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Ett av dessa är de 88 bostadsrätterna på Jan Ivarssons väg högt upp på Hallerna med utsikt över Hakefjorden. Därefter har allt fler bostadsrätter och villaområden vuxit fram på Hallerna.

Central byggboom om detaljplan går igenom

På Västanvindsgatan i centrum planeras för en stor mängd nya bostäder. Detaljplanearbetet har pågått i fyra år och har kommit så långt att den varit ute på samråd. När samrådsredogörelsen och det justerade planförslaget är klart är nästa steg att planen kommer ut för granskning.

På Västanvindsgatan vill fastighetsägaren bygga bostäder med först måste en ny detaljplan arbetas fram och få godkänt. Detaljplanearbetet har pågått sedan maj Bild: Annika Sahlin Ottosson
På Västanvindsgatan vill fastighetsägaren bygga bostäder med först måste en ny detaljplan arbetas fram och få godkänt. Detaljplanearbetet har pågått sedan maj Bild: Annika Sahlin Ottosson

Det tar tid att ta fram en ny detaljplan för en så stor satsning i centrum. Veronica Götzinger, exploateringschef för Stenungsunds kommun berättar varför.

– Det är klurigare att planera i centrum för det finns så mycket att ta hänsyn och väga samman för att hitta bra lösningar. Det är saker som till exempel risker från farligt gods, geoteknik, trafik och parkeringar. Det här ska ju bli en god miljö för människor att bo och vistas i.

Byggnation i centrum är extra knepig då hela Stenungstorg är byggd på utfylld havsbotten.

– Hela centrum är ju utfylld mark med lera i grunden så då behöver men göra extra mycket geoteknisk undersökning. Eftersom det är en kostsam process görs det i olika steg. Oftast görs först en översiktlig undersökning och sedan en fördjupad, säger Götzinger.

Efter att detaljplanen har varit ute på samråd, har man jobbat med fördjupade utredningar som geoteknik, stigande vatten, risker från farligt gods dagvatten, buller. Just nu ser exploatören över bebyggelseförslaget kommer förmodligen att förändras en del i förhållande till det som presenterades i samrådet.

– Nästa steg är att ta fram granskningshandlingar, men vi är inte riktigt där ännu.

När planen är klar för granskning är i nuläget oklart enligt Götzinger.

– Jag vågar inte riktigt svara på det nu. Vi har inte nyligen sett över tidsplanen.

Ytterligare en satsning på hyresrätter i större skala är Riksbyggens projekt på det gamla campingområdet i Stora Höga. Där står sex nya hyreshus med 68 lägenheter klara för inflyttning och första flyttlassen dit gick nyss vid månadsskiftet.