Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjörns kommunhus. Arkivfoto Bild: Bengtåke Carlson
Tjörns kommunhus. Arkivfoto Bild: Bengtåke Carlson

Bakläxa för Tjörn – advokat frias

Den Göteborgsadvokat som anmäldes till advokatsamfundet av Tjörns kommun frias helt av samfundets disciplinnämnd som kort och gott konstaterar att inget talar för att advokaten brutit mot god advokatsed.

Kommunen hävdade att advokaten var jävig i ett entreprenadmål och borde frånträda sitt uppdrag. Advokaten vägrade och avvisade anmärkningarna helt och han får nu rätt av samfundet.

– Det har inte presenterats någon utredning som visar att advokaten brutit mot god advokatsed, konstaterar nämnden.

Tvisten handlade om en entreprenad där Tjörns kommun via kommunjuristen Thelma Fredin kontaktade Göteborgsadvokaten och förklarade att kommunen behövde hjälp med att hantera en entreprenadtvist. Men advokaten ansågs kräva för högt arvode och kommunen anlitade i stället en annan advokat.

Efter detta kontaktade entreprenadföretaget Göteborgsadvokaten som då åtog sig uppdraget för företaget istället. Kommunjuristen kontaktade i sin tur Göteborgsadvokaten och krävde att han skulle frånträda sitt uppdrag för motparten eftersom kommunen ansåg att han var jävig. När advokaten vägrade anmälde kommunen honom till disciplinnämnden.

Göteborgsadvokaten gjorde en konfliktkontroll själv och kontaktade advokatsamfundet efter kommunens anmälan. Han menar att kommunjuristen inte lämnat några uppgifter som gick utanför de gränser som gällde för att åta sig uppdraget för motparten.

Tjörns kommun har vidhållit de uppgifter som kommunjuristen hävdar att hon lämnat och menar att alla uppgifter var konfidentiella.

Det hjälpte emellertid inte. Kommunen fick i detta ovanliga fall en bakläxa.