Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Boende fick rätt om vägavspärrning

De boende i Källtången/Havsporten i Skärhamn som protesterat mot att en mindre väg i området stängs av av vägföreningen har fått rätt i första instans. De klagande vände sig till Kronofogden som nu kräver att vägavspärrningen ska tas bort.

Striden om vägavspärrningen av en mindre väg som de protesterande menar kan och ska användas som bilväg blossade upp på allvar i november då Skärhamns Vägförening beslutade att sätta upp en avspärrning för att förhindra fortsatt biltrafik. Föreningen hänvisade till att det finns en annan infartsväg som de boende i området kan använda. De klagande hävdade däremot att att deras bilar ingår i begreppet behörig trafik eftersom de har garage i området nära infartsvägen och att samfällighetsföreningen för området hade godkänt att man fick köra bil på vägen. De klagande menar att vägföreningen inte kan stänga av utan endast kan besluta att behörig motortrafik får köras på vägen.

Vägföreningen menar emellertid att eftersom trafiken ökat kraftigt på den aktuella vägen som de anser är en gång- och cykelväg kan man begränsa trafiken eller stänga vägen. Havsportens samfällighetsförening har enligt vägföreningen ingen besittningsrätt eller rådighet över vägen.

Fastighetsägare som protesterade fick rådet att vända sig till kronofogden vilket nu skett och kronofogdens bedömning är helt enkelt att avspärrningen är en olovlig åtgärd och ska tas bort. Kronofogden konstaterar att det inte finns något beslut på årsstämma att hindra trafiken och det finns därmed inget som stödjer vägföreningens agerande. Kronofogden tillstyrker att en särskild handräckning ska beviljas så att vägen öppnas igen.

Frågan kommer dock sannolikt att drivas vidare till Uddevalla Tingsrätt. Bengt Arne Andersson, ordförande i Skärhamns vägförening, säger att han kontaktat vägföreningarnas riksorganisation för att få stöd och råd i den här frågan eftersom det slutligt handlar om vilka befogenheter en vägförening har att reglera trafiken. Vägföreningarna – och inte kommunen – har ett huvudansvar för trafikfrågor i samtliga Tjörns tätorter.

– Det här handlar om att det finns två grupper i området, en som vill ha en avstängning och en som inte vill ha det och vi behöver veta hur vi kan och får agera i fortsättningen. Att vi har vidtagit den här åtgärden handlar inte om enskilda personbilar utan att vägen använts för massor av tung trafik med lastbilar bland annat till byggen i området. Vi får nu se hur vi kommer att hantera det här i fortsättningen men vår avsikt är att driva frågan vidare, säger Bengt Arne Andersson.