Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjörns färjetrafik kan privatiseras i framtiden enligt ett förslag. Bild: Annika Sahlin
Tjörns färjetrafik kan privatiseras i framtiden enligt ett förslag. Bild: Annika Sahlin

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Färjetrafiken på Tjörn kan privatiseras

Ska färjetrafiken på Tjörn i framtiden överlåtas på privata intressenter? Frågan ställs idag sedan den så kallade bolagsutredningen på Tjörn har lagt fram ett förslag där man menar att färjetrafiken inte behöver drivas av kommunen.

Förslaget innebär också att man skulle slå samman nuvarande bostadsbolaget på Tjörn med Hamnbolaget och alltså i praktiken lägga ned det nuvarande Hamnbolaget helt. Även det tredje bolaget – Tjörns Måltids AB – vill utredaren, kommunjuristen Thelma Fredin, avveckla.

Samtidigt finns ett andra förslag i utredningen, nämligen att inte ändra organisationen alls och då behöver man enbart se över bolagsordningar och regelverk.

Förslaget att skapa ett enda fastighetsbolag på Tjörn och lägga ned Hamnbolaget innebär enligt utredaren att man slår ihop både bostadsbolagets fastigheter och hamnbolagets fastigheter. Utredaren hävdar att Hamnbolaget saknar en organisation som kan hantera fastighetsfrågor och att rättssäkerheten skulle öka om alla fastigheter hamnade i samma bolag.

Utredningen konstaterar också att det inte är nödvändigt för Tjörns kommun att bedriva färjeverksamhet eftersom det finns andra privata aktörer som kan sköta den. Det är heller inte säkert att Hamnbolaget vinner den kommande upphandlingen om färjetrafiken.

Utredaren hävdar dessutom att det är ekonomiskt fördelaktigt att slå ihop Bostadsbolaget och Hamnbolaget och att man kan spara cirka 1 miljon genom lägre kostnader för VD, styrelse och revision. Samtidigt föreslås att ett nytt bolag bör anställa en bolagsjurist. Utredaren anser också att olika taxor och villkor som finns i arrenden av mark och båtplatser skulle likställas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott får nu utredningen på sitt bord och sedan får bolagen 1,5 vecka på sig att yttra sig i frågan.

Motståndet mot att slå samman bolagen och i praktiken avveckla Hamnbolaget är emellertid stor och bolagets ledning pekar på en rad negativa konsekvenser för kommunen. Dels har och ska Tjörns kommun investera uppemot 5 miljoner i de färjor som idag körs till öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv. Dessa investeringar blir enligt Hamnbolaget värdelösa i en situation där privata intressenter tar över färjetrafiken helt. Sedan ska en ny upphandling göras inför 2024 där Västtrafik blir en viktig intressent när det gäller hur man vill ha trafiken i fortsättningen. För något år sedan togs frågan om privat drift av färjetrafiken upp och tre intressenter anmälde då sitt intresse bland annat Tjörns Omnibus, och en personalgrupp inom färjetrafiken.

Hamnbolagets styrelseordförande Bo Bertelsen (M) säger att han har svårt att se att det finns några fördelar i att slå samman ett hamnbolaget med ett bostadsbolag.

– Det hela är enligt min mening ytterligt märkligt förslag. Vi kommer att förorda att man har kvar organisationen som idag med två separata bolag; ett bostadsbolag och ett hamnbolag.