Regnovädret i september 2017 var ett så kallat hundraårsregn - regnmängder som faller en gång på ett sekel. Det orsakade stora skador, framför allt i Skärhamn. Bild: Mikael Berglund nyhetersto
Regnovädret i september 2017 var ett så kallat hundraårsregn - regnmängder som faller en gång på ett sekel. Det orsakade stora skador, framför allt i Skärhamn. Bild: Mikael Berglund nyhetersto

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Förlikning efter skyfall

Tjörns kommun har nu kommit överens med ett av de försäkringsbolag som riktat miljonkrav på kommunen efter de våldsamma översvämningarna hösten 2017.
Efter förlikning betalar kommunen 150 000 kronor till försäkringsbolaget.

Det var i september 2017 som ett skyfall – ett så kallat 100-årsregn - över Skärhamn orsakade svåra översvämningsskador på fler än 50 fastigheter. Sedan dess har försäkringsbolag och Tjörns kommun och i vissa fall även enskilda fastighetsägare tvistat om vem som ska betala.

Krav på över 9 miljoner

Totalt har olika försäkringsbolag riktat skadeståndsanspråk på Tjörns kommun på närmare 9 miljoner kronor. Även enskilda fastighetsägare har riktat skadeståndskrav mot kommunen på sammanlagt flera hundra tusen kronor.

Nu har de första ärendena med ett av försäkringsbolagen fått sin lösning.

Marie-Louise Bergqvist är chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Det här är inga enkla ärenden. Vi har gjort en undersökning av område för område och varje fastighet för sig. Det är en fastighet som vi kan ta på oss ansvaret för, säger Marie-Louise Bergqvist.

Förlikning

Från början hade försäkringsbolaget gjort anspråk på 1,2 miljoner kronor för totalt åtta fastigheter. Kraven på två av fastigheterna avskrevs under resans gång och nu landar kommunen och försäkringsbolaget i ett avtal om förlikning på 150 000 kronor för resterande del.

Flera andra försäkringsbolag har också riktat miljonkrav mot kommunen. I de fallen är ännu ingen lösning klar.

– De bolagen har avvaktat den här utredningen, men vi kommer säkert att komma fram med de ärendena nu också, säger Marie-Louise Bergqvist.