Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är högt tryck på att bygga bostäder i Höviksnäs. Bild: Arkivbild
Det är högt tryck på att bygga bostäder i Höviksnäs. Bild: Arkivbild

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Fler planer för bostäder i Höviksnäs - men tre våningar är för högt

Det är många som vill bygga nya bostäder i Höviksnäs. I ett nytt område planeras för nio stycken enbostadshus. I ett annat område vill en fastighetsägare bygga i tre våningar.

Det är två olika privata exploatörer som tagit initiativ till bostadsplanerna. Det handlar dels om nio enfamiljshus i ett område som benämns Hövik 3:33 och som ligger mellan Hövikstrandsvägen och Ägge Pers Väg.

Planerna här är fortfarande på ett tidigt stadie. Det finns ingen färdig detaljplan för det aktuella området, men politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har godkänt de samrådshandlingar som tagits fram för att kunna pröva en ny detaljplan som på sikt ska möjliggöra byggnation av nya bostäder.

Något som dock saknas i området för närvarande är en säker gång- och cykelväg, vilket påverkar möjligheten för barn att själva ta sig till skola och andra aktiviteter. Kollektivtrafiken är begränsad i området och det kan uppstå behov av skolskjuts, skriver förvaltningen i ett utlåtande kring bostadsplanerna.

Tre våningar

I ett annat område i Höviksnäs vill en fastighetsägare riva en verkstad för att istället bygga två nya bostadshus i tre våningar. Men samhällsbyggnadsnämnden ger inget bygglov för ett sådant projekt. Den byggnation som planeras anses inte vara anpassad till omgivningen.

Platsen där de här bostäderna planeras ligger även den utanför detaljplan, men inom ett område som på sikt kan bli aktuellt för bostäder.

Byggnadsarean på de två bostadshusen ska enligt planerna bli 200 kvadratmeter i tre våningar, där det översta planet ska vara förråd. Tidigare har samhällsbyggnadsnämnden gett ett positivt förhandsbesked för bostäderna, men när det nu blev skarpt läge sa politikerna nej.

Krävs hiss

Orsaken är dels att det krävs hiss i byggnader med fler än två våningar så att byggnaderna är tillgängliga även för personer med nedsatt rörelseförmåga, dels att huset inte bedöms vara anpassat till den omkringliggande bebyggelsemiljön.

Tjänstemän på förvaltningen anser att byggnaden måste sänkas för ett bygglov ska kunna beviljas. Antingen genom att ta bort det översta eller det nedersta planet, samt att taket på byggnaden behöver en annan, flackare taklutning. Något sådant omarbetat förslag har dock inte inkommit från fastighetsägaren.

Förvaltningen menar även att förhandsbeskedet gällt ett tvåbostadshus, medan den byggnad som redovisas i ansökan mer har karaktären av ett flerbostadshus.

Politikerna gör samma bedömning som tjänstemännen.

Beslutet att säga nej till bygglov togs i politisk enighet.