Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ordet handikapp lever kvar i vissa former av sammansatta ord. Som i till exempel handikapparkering. Bild: Sara Rönnberg
Ordet handikapp lever kvar i vissa former av sammansatta ord. Som i till exempel handikapparkering. Bild: Sara Rönnberg

Handikappad eller funktionsnedsatt? Så ska du tänka

Handikapp, funktionsvariation eller funktionsnedsättning? Vad säger man egentligen? Och kan det skilja sig åt i olika situationer och sammanhang vilka ord som används?

Språket är i ständig förändring. Vissa ord som användes i dagligt tilltal för 100 år sedan används allt mer sällan eller kanske inte alls idag. Det är till exempel numera ovanligt att man niar någon i dagligt tilltal. Och ord som eljest, ty, eller att leja någon varken hör man eller ser i skriftlig form särskilt ofta längre.

Ord förändras

Vad som är värdeladdade ord förändras också över tid. Ta bara ett ord som ”n-boll”, som man själv sa titt som tätt som liten. Så säger man inte idag – och det är i princip förbjudet att skriva det också – eftersom det anses ha en tydligt nedsättande klang. Chokladboll är mycket bättre att säga, eftersom det ordet säger vad det är man syftar på.

Lite samma sak är det också med ett ord som handikapp, enligt de definitioner som Socialstyrelsen och Språkrådet använder sig av. Att till exempel säga handikappade Johan kan uppfattas som nedsättande. Då blir Johan sitt handikapp. Det är bättre att säga att Johan har en funktionsnedsättning, eller kanske en funktionsvariation.

Carina Gustavsson Öberg, ordförande i FUB Stenungsund, menar att en av de viktigaste sakerna att tänka på är att en person inte ska bli identifierad med sin funktionsnedsättning. ”Det handlar om respekt för alla människor”, säger hon. Bild: Mattias Modéen
Carina Gustavsson Öberg, ordförande i FUB Stenungsund, menar att en av de viktigaste sakerna att tänka på är att en person inte ska bli identifierad med sin funktionsnedsättning. ”Det handlar om respekt för alla människor”, säger hon. Bild: Mattias Modéen

LÄS MER: Kanske borde vi komma på ett bättre ord?

Inte synonym med sitt handikapp

Men kan man använda olika ord i olika sammanhang när det handlar om funktionsnedsättning? Vi frågade Carina Gustavsson Öberg, som är ordförande i föreningen FUB Stenungsund, hur hon och föreningen tänker kring det.

– Det finns ju inga formella påbud för vilka ord man ska använda. Det är mer så att tidens gång förändrat språket. Ordet handikapp har väl när det står för sig kanske inte direkt någon dålig klang, men det får inte bli så att en person blir synonym med sitt handikapp.

Av den anledningen har det blivit mindre vanligt att säga att någon är handikappad, även om begrepp som handikapptoalett, handikapparkering eller handikappidrottsförening lever kvar.

Carina Gustavsson Öberg fortsätter.

– Ett tag sa man också en funktionshindrad människa. Det är inte bra, eftersom personen blir identifierad med sitt funktionshinder och får det epitetet, till exempel funktionshindrade Emma. De är bättre att säga att Emma har en funktionsnedsättning.

Ordet funktionsvariation finns också. Det är någonting som blivit allt vanligare att använda de senaste åren.

– Jag personligen är inte så bekväm med att använda det. Det känns konstruerat.

LÄS MER: Runes park på Tjörn får handikapptoalett

Olika funktionsnedsättningar

Det finns massvis med olika former av funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Det kan till exempel handla om att vara döv, att sitta i rullstol, att ha adhd eller kognitiva funktionsnedsättningar av olika slag.

– Olika människor reagerar även olika på olika ord och tilltal. Det som någon person upplever som sårande kanske inte alls bekommer en annan. Det jag tycker att man ska tänka på i alla sammanhang är att man inte använder sig av ord så att personen blir sitt handikapp eller sitt funktionshinder. Det handlar om respekt för alla människor, säger Carina Gustavsson Öberg.

Ordlista
Språket förändras över tid. Bild: Wikimedia commons

Så här säger Språkrådet och Socialstyrelsen om vilka ord som bör användas och definitionen av dem:

• Funktionsnedsättning är en nedsättning av någon av kroppens eller hjärnans funktioner, till exempel en hjärnskada eller dövhet.

• Funktionshinder avser enligt Socialstyrelsens definitioner hinder i miljön för den som har en funktionsnedsättning, till exempel trappor utan rullstolsramp för den som använder rullstol. Enligt den definitionen kan en person inte ha ett funktionshinder, eller vara funktionshindrad. Det är endast miljön omkring som kan vara hindrande.

• Socialstyrelsen avråder sedan år 2007 från att använda ordet handikapp eftersom det anses ha en negativ laddning.

• En del upplever även ordet funktionsnedsättning som negativt och använder hellre ord som funktionsvariation, funktionsskillnad eller funktionsvariant. De orden betonar mer att alla människor fungerar på olika sätt, inte bättre eller sämre.

• Handikapp lever kvar i vissa etablerade sammansättningar där ordet kan vara svårt att ersätta med funktionsnedsättning, som till exempel handikapptoalett. Sådana ord kan ibland ersättas med andra ord, till exempel tillgänglig toalett. Då flyttar man samtidigt fokus från personer till hur något anpassats för att fungera för fler.

Källa: Språkrådet och Socialstyrelsen.