Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjörns kommunhus.  Bild: Bengtåke Carlson
Tjörns kommunhus. Bild: Bengtåke Carlson

Massiv kritik mot bolagsfusion på Tjörn

Bostadsbolaget och Hamnbolaget avvisar helt en sammanslagning av de tre kommunala bolagen på Tjörn till ett enda. Hamnbolaget hävdar att fusionsförslaget innehåller rena felaktigheter.

Det är kommunjuristerna på Tjörn som genomfört en utredning av bolagsstrukturen på Tjörn och i rapporten finns två förslag.

Det ena – som omfattar en stor del av utredningen – föreslår att alla tre bolagen ska slås samman till ett, att hamnverksamheten ska avvecklas helt i kommunal regi och att färjeverksamheten lämnas över till privata entreprenörer samt att en ny bolagsjurist ska anställas.

Det andra förslaget innebär att nuvarande struktur med tre bolag behålls och att man justerar bolagsordningar marginellt.

Förslaget om sammanslagning får nu svidande kritik av de inblandade bolagen. Tjörns Kommunala Bostads AB och Tjörns Måltids AB håller på att skriva ett ihop remissvar men är enligt dess VD Solbritt Törnqvist starkt negativa till en sammanslagning.

Solbritt Törnqvis. Foto: Tjörns kommun
Solbritt Törnqvis. Foto: Tjörns kommun

– Vi ser inga som helst fördelar med att skapa ett jättebolag som består av allt från gästhamnar, till skolmåltider och fastigheter. Det skulle bli en ohanterlig koloss. Vi kommer inom den närmaste veckan att skriva ihop ett förslag men vår uppfattning är glasklar. Detta är inget vi vill medverka till.

Det andra större bolaget, Tjörns Hamnar AB, är ännu mer kritiska och hävdar dessutom att tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen innehåller rena felaktigheter. Dessutom anser bolaget att en sammanslagning är orealistisk. I en tolv sidor lång skrivelse sågar hamnbolagets styrelse förslaget.

– Vi konstaterar att det inte finns några som helst fördelar med en sammanslagning. Tvärtom kommer man dels att förlora miljonbelopp och dessutom går det inte att blanda ihop båthamnar, färjetrafik och fastigheter. Att dessutom privatisera färjetrafiken skulle innebära direkta förluster för Tjörns kommun, säger hamnbolagets ordförande Bo Bertelsen (M).

Bo Bertelsen. Bild: andreel
Bo Bertelsen. Bild: andreel

i Hamnbolagets skrivelse konstateras att man inte drivs av vinstintresse utan att det primära är att ge service till bland annat tusentals medlemmar i båtföreningar, yrkeshamnar för fiskare och för hyresgäster inom TBAB. Bostadsbolaget står dessutom inför andra stora uppgifter, bland annat att hantera skollokaler.

Hamnbolaget menar att det vore allvarligt för kommunen om man skulle överlåta färjetrafiken till öarna till privata entreprenörer. Färjetrafiken genererar årligen en vinst på 1,5 miljoner och dessutom får kommunen 1 miljon i hyra för färjorna. Privata aktörer kommer i första hand att satsa på rena persontransporter och övriga delar av transportbehoven till öarna kommer i andra hand, menar man.

Hamnbolaget fastslår också att bolaget under 2020 delade ut 4,2 miljoner till kommunen och 1,7 miljoner till moderbolaget Tjörns Fastighets AB som koncernbidrag.

Beslut i kommunstyrelsen om bolagsutredningen väntas under senare delen av maj eller i juni.