Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är fortsatt oklart vad som ska hända med det tidigare HVB-boendet och förskolan Linhäcklan. Bild: Mattias Modéen
Det är fortsatt oklart vad som ska hända med det tidigare HVB-boendet och förskolan Linhäcklan. Bild: Mattias Modéen

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Nej till bostadsplaner i Rönnäng

Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till bygglov och de bostadsplaner som finns för det tidigare HVB-boendet Linhäcklan i Bäckevik, Rönnäng och kvartersmarken runt omkring.
Inte heller i Rönnängs fiskeläge ges något klartecken för den utbyggnad som planeras där.

Det var för ett par månader sedan som fastighetsägaren till det tidigare HVB-boendet - som under många år även fungerat som förskola - lämnade in en ansökan till kommunen i hopp om att få riva fastigheten och istället bygga bostäder.

Fastighetsägaren vill bygga bostäder i form av flerbostadshus och eftersom efterfrågan på lägenheter är stor i Rönnängsområdet vill fastighetsägaren även få tillgång till kommunal mark intill huset och en fotbollsplan som inte används för att även kunna nyttja den marken till bostadsändamål.

Politikerna fick ärendet på sitt bord vid sitt sammanträde i februari och gav det då högsta prioritet för att det snabbt skulle utredas om bostadsplanerna var möjliga att genomföra.

Förvaltningen har sedan dess jobbat med ärendet och när politikerna i nämnden åter fick det på sitt bord vid det senaste mötet för ett par veckor sedan framkom det att avvikelserna från den befintliga detaljplanen skulle bli för stora.

Den befintliga detaljplanen anger att huset och marken runt omkring ska vara avsedda för så kallat allmänt ändamål och det inkluderar inte bostäder.

Därför avslår samhällsbyggnadsnämnden ansökan om bygglov för enbostadshus.

Bullerrisk

Vid Rönnängs fiskeläge vill en fastighetsägare bygga ut ett bostadshus med fler lägenheter. Men politikerna säger nej till det i ett förhandsbesked. Orsaken är att bullerproblematiken inte är ordentligt utredd.

I det aktuella området finns bostäder sedan tidigare. Området är dock känsligt på så sätt att det är utpekat som ett högriskområde för översvämningar. Samtidigt har flera fastighetsägare i närområdet ställt sig tveksamma till fler lägenheter i det aktuella bostadshuset. Bland på grund av den boendeform som planeras och att havsutsikten skulle skymmas vid tillbyggnad. Problematik med parkeringar och förrådsbyggnader har också lyfts fram.

Just detta är dock inte det största hindret i nuläget, menar politikerna. Inte heller är det översvämningsrisken som gör att politikerna säger nej.

Istället pekar man på att bullerproblematiken på platsen, som ligger alldeles intill bilvägen, måste vara färdigutredd innan det kan tas något beslut om eventuellt fler bostäder.