Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjörnekalv. Bild: Sara Rönnberg
Tjörnekalv. Bild: Sara Rönnberg

Nej till sex hus på Tjörnekalv

Flera privatpersoner från Göteborg har ansökt om att få bygga upp till sex hus på Tjörnekalv längst ut på Tjörn i det bohuslänska kustbandet men kommunen säger nej.
– Det finns inga skäl för nybyggen och området har höga kulturhistoriska värden, motiverar man.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar i sitt beslut att ny spridd bebyggelse på landsbygden ska begränsas och endast tillåtas om det finns särskilda skäl. De enda skäl bakom ny bebyggelse på landsbygden är bostad för generationsskifte vid jordbruk, bostad för jordbruk eller annan pågående verksamhet eller en bostad som är stöd för lokal bygdemiljö.

I fallet med ansökan på Tjörnekalv finns enligt nämnden inget av dessa skäl och dessutom uppfyller inte ansökan kraven i kommunens översiktsplan.

De sökande menar i sin ansökan att bostadshusen behövs för utveckling av ön och för generationsboende och man betonar att det finns flera intresseanmälningar om hus. Bland annat vill en internationellt etablerad konstnär skapa en studio/ateljé som kan bli en plats för träffar och utveckla konstnärsskapet. Den sökande familjen menar också att fler tomter ökar attraktionskraften på ön. Familjen konstaterar att ett nytt hus byggdes 2018 men att innan dess har byggts sedan 60-talet.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar emellertid enhälligt att de här bostäderna inte behövs på ön för pågående verksamhet och att om det överhuvudtaget ska byggas ska ett bygge föregås av en prövning i detaljplan.

– Det finns inga skäl att medge undantag från detaljplanekravet, konstaterar samhällsbyggnadsnämnden.