Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivfoto Bild: hanssonk
Arkivfoto Bild: hanssonk

Omröstning i fullmäktige gjordes på fel sätt – upphävs

Det är inte rätt att arrangera en omröstning i fullmäktige om val av ledamöter i efterhand. Valärenden måste ske på plats och kan heller inte genomföras digitalt, trots pandemi. Det är slutsatsen av ett unikt valärende på Tjörn.

Det var den 25 februari som kommunfullmäktige på Tjörn skulle genomföra val av ombud till Bohusläns vattenvårdsförbund, en suppleant till Renova AB samt en ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen fanns på plats men eftersom fullmäktiges sammanträde var digitalt med enbart presidiet och ett fåtal ledamöter på plats i Skärhamn gick det inte att på vanligt sätta hålla en sluten omröstning med valsedlar vilket krävs när det gäller personval.

LÄS MER: Unik omröstning på Tjörn

Istället fick fullmäktige i efterhand ordna en omröstning mellan 4 mars och 9 mars där ledamöterna vid vissa tider fick komma och lägga sin röst, precis som vid ett vanligt val. Man hade en valurna och ledamöterna fick ställa sig bakom en skärm för att lägga sin röst i slutet kuvert.

Rösträkning genomfördes sedan i närvaro av justeringspersonerna och därefter skrevs protokoll där man konstaterade att valen i princip var genomförda 25 februari innan klockan 23 då sammanträdet slutade.

Valen överklagades emellertid av Tjörnpartiets gruppledare Gert Kjellberg som nu fått rätt i förvaltningsdomstolen.

Kommunen har medgivit att valen inte gjordes i vanlig ordning men skriver:

– Det fanns ingen möjlighet att genomföra valen som vanligt eftersom den omfattande smittspridningen gjorde att man inte kunde samla fullmäktige i en enda sal. Besluten har tillkommit i en situation som inte kunde förutses vid kommunallagens tillkomst. Det finns i dagsläget inga tekniska möjligheter att genomföra slutna omröstningar när ledamöterna deltar på distans.

Därför arrangerade kommunen istället ett röstningsförfarande som tillämpas vid allmänna val och man har noga sett till att bevara valhemligheten och iaktta rättssäkerheten.

– Vi gjorde det bästa möjliga av situationen men är inte överraskade av att besluten upphävdes. Vad jag förstår är detta en unik situation som ingen kunde förutse. Det man kan säga var att vi kanske borde väntat med sammanräkningen till nästa fullmäktigemöte, säger kommunsekreteraren Johan Nilsson.

Inte heller på Sveriges Kommuner och Regioner eller i riksdagen känner man till något liknande fall där en sluten omröstning genomförts på detta sätt. Förvaltningsrätten konstaterar också att besluten strider mot kommunallagen även om rätten har förståelse för skälen till kommunens handläggning under de förhållanden som råder. Beslut av detta slag måste dock ske inom tiden för fullmäktiges möte och kan inte göras i efterhand. Experter på kommunalrätt beklagar samtidigt att det här inte blir prövat i högre instanser för att se vad som gäller under en pandemi.