Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Leif Buller, rektor på Skärhamns skola, säger att eleverna får en mer kvalificerad undervisning med de förändringar som nu görs. Bild: Stefan Karlsson
Leif Buller, rektor på Skärhamns skola, säger att eleverna får en mer kvalificerad undervisning med de förändringar som nu görs. Bild: Stefan Karlsson

Rektorn: ”Eleverna får mer kvalificerad undervisning”

Leif Buller, rektor på Skärhamns skola, menar att man följt de riktlinjer som gäller inför förändringar i verksamheten.
– Processen med att få alla delar på plats i organisation inför hösten har inte kunnat kommuniceras tidigare, säger han.

Leif Buller har varit rektor på Skärhamns skola i ett år. Han säger att de förändringar som nu genomförs delvis handlar om att Skärhamns skola ska fullgöra sin del i det stålbad av besparingar som ställdes på skolorna inför 2019. Skolorna på Tjörn ålades att tillsammans spara 31,5 miljoner kronor på två år.

Men det handlar även om ett förändrat arbetssätt.

LÄS MER: Föräldrar i Skärhamn rasar mot förändringar i skolan

Elevernas bästa

– Kopplat till hur budgetuppföljningarna har signalerat har vi skissat på olika lösningar. Eleverna ska påverkas i så liten omfattning som möjligt. Vi har bland annat valt att behålla våra små klasser, på mellan 16 och 24 elever per klass. Med de förändringarna kommer eleverna att få tillgång till en mer kvalificerad undervisning av behöriga lärare i olika ämnen.

Leif Buller säger att en risk- och konsekvensanalys på personalens arbetsmiljö är framtagen ihop med personal, fackligt förhandlad och fastställd.

Föräldrar menar att det inte funnits någon dialog och att man saknat möjligheter till inflytande. Har ni haft någon dialog?

– Vi har haft två möten. Det första blev hastigt planerat, efter att föräldrarådet fått information om lite olika saker, nedskärningar och omorganisation. Det var ett möte i bra anda, men jag kan inte gå in på detaljer. Uppföljningsmötet vara av en annan karaktär då jag presenterade de beslut som tagits.

Hur kan uppfattningen vara så olika kring om det funnits en dialog eller inte?

– Föräldrarådet har framfört sina synpunkter och det har lyssnats in. Sedan är beslutet inte i linje med vad föräldrarådet velat.

Vad säger du om de reaktioner föräldrarna ger uttryck för?

– Jag kan till viss del förstå att det riktas kritik mot kommunikationstiden och att den inte varit fullt tillräcklig.

LÄS MER: Besparingarna ett krav från skolledningen

Enligt föräldrarådet har personal på skolan uppmanats att inte samtala med vårdnadshavare om den nya organisationen. Stämmer det och i så fall varför?

– Som anställd i en kommun och med ett uppdrag som lärare ingår det att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare och samtidigt vara professionell i sitt myndighetsutövande. Hur ett inre arbete pågår och kommuniceras under tiden man befinner sig i en process är framför allt en intern arbetsgång.

Kan trygghet och studiero garanteras med förändringarna?

– Med de förändringar vi gör i arbetssätt och struktur sett över hela dagen är vår bedömning att den ska öka. Personal från fritids har rastaktiviteter och vi arbetar förebyggande i trygghetsteam.

Flera lärare står inte bakom förändringarna. Går det att driva igenom dem om du inte har personalen med dig?

– Det är klart att det alltid känns mycket enklare att fatta beslut om man vet att de går i linje med mångas uppfattning, men ibland behöver man fatta beslut som en grupp. I ett fåtal fall kan ingen i personalen tycka att det är bra, men även dessa beslut måste fattas.

Kunde du hanterat förändringarna på ett annat sätt?

– Det finns alltid saker som kan göras bättre. Vi kommer att följa upp processen framåt och se vilka lärdomar vi kan få.

Vad vill du säga till föräldrarna?

– Att vi tar ett omtag till hösten där vi arbetar framåt tillsammans för elevernas bästa.