Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skolchef Lena Eriksson. Bild: Tjörns kommun
Skolchef Lena Eriksson. Bild: Tjörns kommun

Skolledningen vill se två storskolor på Tjörn

Skolledningen på Tjörn förordar att de fem mindre skolorna läggs ned och att alla elever från förskola till högstadium koncentreras till två stora skolenheter i kommunen, en i Häggvall och en i Skärhamn/Bleket.
– Små skolenheter är för sårbara, anser skolchefen Lena Eriksson.

Den segdragna striden om skolstrukturen på Tjörn går nu mot sitt avgörande och en av de viktigaste yttrandena har nu kommit, nämligen det från skolförvaltningen och dess chef Lena Eriksson.

I ett PM på hela 42 sidor förordar skolförvaltningen två stora skolor på Tjörn med lokalisering i Häggvall/ Fridas Hage samt mellan Skärhamn och Bleket. Skolledningen menar att det är ohållbart att ha kvar ett antal mindre skolor med förskolebarn upp till tredje klass.

– Det finns för få elever i varje åldersgrupp på de små skolorna vilket är ett dilemma. Det bli ogynnsamt med för små grupper eller också – om man slår ihop – för stora grupper. Vi har helt enkelt inte råd att ha så små klasser och vi vill inte heller ha klasser med över 30 barn på lågstadiet. Det är bättre att ha fler barn i samma ålder på större skolor, säger Lena Eriksson.

Skolledningen menar att skolan givetvis kan anslå mer pengar för att behålla de små skolorna men att de är mer sårbara. Man påpekar att om en lärare blir sjuk eller borta finns inga andra som kan hoppa in eftersom kompetensen saknas på små skolor.

– Sedan finns det naturligtvis från politiken olika ingångar i den här frågan. Det är också lättare med förändringsarbete och utveckling i större enheter. Men det stora problemet är att man har en lärarbrist som kan bli än värre i framtiden.

Lena Eriksson medger att skolskjutsarna blir dyrare, enligt förslaget cirka 1,8 miljoner på ett läsår i jämförelse mellan 2022 och 2028. Idag åker 50 procent av alla elever skolskjuts men med endast två skolor skulle 70 procent av eleverna att behöva skolskjuts. Det blir också skolskjutsar för betydligt fler av de yngre eleverna, de från förskola till tredje klass.

– Å andra sidan får skolskjutsarna färre skolor att åka till och det kan den vägen bli mer effektivt, säger Lena Eriksson.

Skolledningen pekar i sitt yttrande på en rad faktorer som talar för att kommunen endast ska ha två stora skolor i stället för många mindre. De skolor som hotas vid en reform av detta slag är Myggenäs, Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr och Bleket. Några av dessa skolor – bland annat Myggenäs och Skärhamn – vill skoleldningen göra till utbyggda förskolor och i något fall lägga ned en befintlig förskola.

Risken för ökad mobbning och problem när man blandar elever från förskola och upp till högstadium finns visserligen enligt skolledningen, men det förebyggs genom att olika stadier har olika byggnader och att man har olika ingångar och skolgårdar.

De som är starkt kritiska mot att de mindre skolorna avvecklas menar att flera samhällens utveckling då hotas, framför allt Myggenäs, Kållekärr och Rönnäng. Intresset för inflyttning till dessa orter befaras minska radikalt utan skolor.

Närmast kommer nu skolfrågan att behandlas efter sommaren i olika instanser för ett slutligt beslut. Enligt utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson kommer beslutet sannolikt att ske under hösten av kommunstyrelsen och fullmäktige. Remisstiden går ut 31 augusti.